W dniach 15-19 lipca 2019 r. odbyło się seminarium pt. „Summer School – Christians and their religious freedom” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Projektu pt. „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Na seminarium składały się wykłady oraz warsztaty przeprowadzane w Języku angielskim koncentrujące się na tematyce związanej z wolnością religii, dyskryminacją, prześladowaniami, uprzedzeniami oraz mową nienawiści na tle religijnym.