RADA NAUKOWA INSTYTUTU:

 

 dr hab. Michał Warciński – przewodniczący

 dr Jerzy Słyk – zastępca przewodniczącego

 prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

 prof. UKSW dr hab. Mariusz Muszyński

prof. UO dr hab. Jerzy Nikołajew

 prof. dr hab. Andrzej Siemaszko

 dr Beata Bieńkowska

 dr Maciej Dybowski

 dr Grzegorz Ocieczek

mgr Paweł Bachmat