Wizyta dyrektora Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości

2023-03-02

Dyrektor Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości dr Grégor Puppinck odwiedził Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Podczas wizyty dyrekcja IWS rozmawiała o dalszej współpracy między Instytutem a Europejskim Centrum Prawa i Sprawiedliwości.

 

Spotkanie 24 lutego 2023 r. zostało zainicjowane przez Wydawnictwo IWS, które niedawno wydało książkę autorstwa dr. Grégora Puppincka pt. „Klauzula sumienia a prawa człowieka”. Przedmiotem kilkugodzinnej dyskusji z kierownictwem IWS i Wydawnictwa były nie tylko plany promocji i dystrybucji publikacji, ale także podjęcie dalszej współpracy pomiędzy Instytutem a dyrektorem Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości.

 

Publikacja dr. Grégora Puppincka omawia problematykę prawa do sprzeciwu sumienia, które jest coraz częściej przywoływane, niezależnie od tego, czy chodzi o klauzulę sumienia lekarzy, odmowę szczepień czy inne praktyki, które godzą w przekonania ludzi. Jak pogodzić poszanowanie tych przekonań, gwarantowane przez wolność sumienia i wyznania, z poszanowaniem prawa, które jest gwarantem porządku społecznego?

 

Publikacja została przygotowana w celu lepszego zrozumienia klauzuli sumienia i wskazania właściwych kryteriów jej uznania. Dyrektor Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości szuka w niej odpowiedzieć na pytania: W jakim stopniu uzasadnione jest karanie osoby za odmowę udziału w czymś, co nie jest zgodne z jej przekonaniami moralnymi lub religijnymi? Jakie są obowiązki państwa w przypadku takiego sprzeciwu? Dlaczego we współczesnym społeczeństwie coraz częściej dochodzi do konfliktu sumienia i prawa? Jaka jest relacja między prawem, moralnością i religią? Są to główne pytania, na które odpowiada nowa publikacja Wydawnictwa IWS, czerpiąc z filozofii i historii prawa oraz praw człowieka.