News

Naukowcy z dziesięciu państw Europy Centralnej podsumowali badania

50 badaczy z 18 ośrodków naukowych w dziesięciu krajach Europy Środkowej zaprezentowało wyniki badań porównujących systemy prawne poszczególnych państw oraz rekomendacje ustawodawcze dla krajowych ministerstw i parlamentów. – Chodzi o uczenie się od siebie nawzajem i wspólnie poprawiać nasze systemy prawne – mówi dr hab. Marcin Wielec, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.


Research platform from the Baltic to the Balkans

The Comparative Research Platform 2023 project was inaugurated, involving scientists from the Czech Republic, Georgia, Croatia, Slovenia, Slovakia, Romania and Ukraine. – This cooperation of ours should set the tone for scientific research in Europe, and the results of our research should be the vanguard and a reliable model for Western European countries as well,” said Prof. Marcin Wielec, director of IWS.