ZESPOŁY BADAWCZE

Zespół badawczy: The nature of the legislative process adopted to amend the Constitution (in the light of European integration and constitutional identity)

Cele: wyjaśnienie mechanizmów i czynników wpływających na proces zmiany konstytucji w demokratycznym państwie prawa

 

 • Dana Šramková (Czech Republic)
 • George Goradze (Georgia)
 • Ion Brad (Romania)
 • Miloš Deset (Slovakia)
 • Rok Dacar (Slovenia)
 • Viktoriia Ivaniuk (Ukraine)

 

 

 

Research team: Rule of law

Cele: wyjaśnienie koncepcji praworządności (uzasadnienie, ocena, wdrażanie, korelacja praworządności z praworządnością UE itp,)

 

 • Petra Šprem (Croatia)
 • David Sehnálek (Czech Republic)
 • Simon Takashvili (Georgia)
 • Bodea Bogdan (Romania)
 • Michaela Moravčíková (Slovakia)
 • Miha Šepec (Slovenia)
 • Svitlana Mazepa (Ukraine)

 

 

 

Research team: Administrative justice reform

Cele: doprecyzowanie mechanizmów, struktury i organizacji oraz funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w celu rzetelnego prowadzenia postępowań administracyjnych

 

 • Kristian Turkalj (Croatia)
 • Olga Pouperová (Czech Republic)
 • Dimitry Gegenava (Georgia)
 • Maria Dociu (Romania)
 • Michal Maslen (Slovakia)
 • Verena Rošic Feguš (Slovenia)
 • Metelskyi Ihor (Ukraine)

 

 

 

Research team: Efficiency of the justice system

Cele: badanie efektywności, tj. skuteczności, czasu trwania i złożoności spraw rozpatrywanych przez sądy.

 

 • Anna-Maria Getoš Kalac (Croatia)
 • Ushangi Bakhtadze (Georgia)
 • Cristian Miheș (Romania)
 • Tetiana Drakokhrust (Ukraine)