O PROJEKCIE

 

 

 

Cel projektu:

Wzmocnienie współpracy między europejskimi naukowcami

 

Badacze:

24 naukowców z Czech, Chorwacji, Słowacji, Słowenii, Rumunii, Gruzji i Ukrainy.

 

 

Obszary badawcze:

  • Charakter procesu legislacyjnego przyjętego w celu zmiany Konstytucji (w świetle integracji europejskiej i tożsamości konstytucyjnej);
  • Rządy prawa;
  • Reforma sądownictwa administracyjnego;
  • Efektywność wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Planowane rezultaty:

  • 6 seminariów naukowych,
  • międzynarodowa konferencja naukowa,
  • recenzowana monografia,
  • 24 wydarzenia upowszechniające.

 

 

Zespół zarządzający:

dr hab. Marcin Wielec, prof. ucz. – Dyrektor, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
dr hab. Paweł Sobczyk, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
dr Bartłomiej Oręziak – Kierownik, Centrum Analiz Strategicznych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

 

Kierownik zespołu:

dr hab. Jarosław Szymanek

 

Koordynatorzy:

dr Zbigniew Więckowski

Agata Wróbel