Zespoły badawcze

Zespół badawczy ds. sztucznej inteligencji

Cel: Przygotowanie propozycji odpowiednich ram prawnych umożliwiających wykorzystanie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji do użytku prawnego w Polsce (prawo wewnętrzne: prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne; międzynarodowe prawo publiczne i prywatne), w oparciu o rozwiązania wypracowane w tym zakresie na Węgrzech.

 

 • István Ambrus (HU);
 • Agnieszka Gryszczyńska (PL);
 • Barnabás Hajas (HU);
 • Emőd Veress (HU);
 • Rafał Wielki (PL);
 • Zbigniew Więckowski (PL)

 

 

Zespół badawczy ds. mediacji

Cel: Przygotowanie propozycji rozwiązań umożliwiających zwiększenie efektywności i powszechności mediacji w postępowaniu sądowym w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w postępowaniu cywilnym i karnym, w oparciu o rozwiązania wypracowane w tym zakresie na Węgrzech.

 

 • Barbara Janusz-Pohl (PL);
 • Sántha Ferenc (HU);
 • Magdalena Kowalewska-Łukuć (PL);
 • Michał Peno (PL);
 • Ádám Rixer (HU);
 • Katarzyna Zombory (HU)

 

 

Zespół badawczy ds. ochrony osób starszych

Cel: Przygotowanie propozycji odpowiednich ram prawnych zwiększających skuteczność ochrony osób starszych przed aktualnymi zagrożeniami wynikającymi z ich funkcjonowania w społeczeństwie w Polsce (prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne), w oparciu o rozwiązania wypracowane w tym zakresie na Węgrzech.

 

 • Márta Benyusz (HU);
 • Wojciech Lis (PL);
 • Marta Osuchowska (PL);
 • Erika Váradi (HU);
 • Konrad Walczuk (PL);
 • Zsusa Wopera (HU)

 

 

Zespół badawczy ds. sprawiedliwości administracyjnej

Cel: Przygotowanie propozycji odpowiednich ram prawnych ułatwiających prowadzenie postępowań administracyjnych w Polsce, w oparciu o rozwiązania wypracowane w tym zakresie na Węgrzech.

 

 • Agata Kosieradzka-Federczyk (PL);
 • Gábor Hulkó (HU);
 • Przemysław Ostojski (PL);
 • András Patyi (HU);
 • Kitty Pollák (HU);
 • Mateusz Pszczyński (PL)