O projekcie

 

 

 

Cel projektu:

Wzmocnienie współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Węgier.

 

 

Uczestnicy projektu:

12 naukowców z Polski i 12 naukowców z Węgier.

 

 

 

Zespoły badawcze:

 • Prawna ochrona rolników;
 • Prawna ochrona dzieci z niepełnosprawnościami;
 • Wolność sumienia w aspekcie instytucjonalnym;
 • Cyberprzestępczość.

 

 

Rezultaty projektu:

 • 6 otwartych seminariów naukowych,
 • 1 międzynarodowa konferencja naukowa,
 • 4 monografie naukowe,
 • 24 artykuły naukowe,
 • 24 wydarzenia promujące projekt.

 

 

Kierownictwo projektu:

 

dr hab. Marcin Wielec, prof. ucz. – Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
dr hab. Paweł Sobczyk, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
dr Bartłomiej Oręziak – Kierownik Centrum Analiz Strategicznych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

 

Koordynatorzy projektu:

dr Zbigniew Więckowski

& Agata Wróbel

 

 

 

Partnerzy projektu:

 • Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla (HU)
 • Uniwersytet w Miszkolcu – Akademia Środkowoeuropejska (HU)