O projekcie

Cel projektu:

Wzmocnienie współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Węgier.

 

 

Uczestnicy projektu:
12 naukowców z Polski i 12 naukowców z Węgier.

 

 

Członkowie projektu zostali wyłonieni w drodze konkursów.
Informacje o konkursach i ich wynikach:
https://iws.gov.pl/wyniki-postepowan-konkursy-phrp2/

 

 

Zespoły badawcze:
Sztuczna inteligencja | Mediacja | Ochrona osób starszych | Sądownictwo administracyjne.

 

 

Wyniki projektu:
5 otwartych seminariów naukowych | 1 międzynarodowa konferencja naukowa | 4 monografie naukowe | 24 artykuły naukowe | 24 wydarzenia promujące projekt.

 

 

Kierownictwo projektu:
Prof. Marcin Wielec
Prof. Paweł Sobczyk
Mgr Bartłomiej Oręziak

 

 

Koordynator projektu:
Dr Konrad Burdziak

 

 

Partnerzy projektu:
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie (PL)
Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla (HU)
Uniwersytet w Miszkolcu – Akademia Środkowoeuropejska (HU)

 

 

Podstawa prawna projektu:
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.
Zarządzenie IWS PHRP