Monografie naukowe z projektu „Polish-Hungarian Research Platform 2021”

 

 

Nakładem Wydawnictwa IWS ukazały się cztery monografie naukowe, które są zwieńczeniem prac Polish-Hungarian Research Platform 2021. Anglojęzyczne publikacje dotyczą procesu legislacyjnego zmian w Konstytucji, rządów prawa, reformy sądownictwa administracyjnego oraz efektywności wymiaru sprawiedliwości.

 

Międzynarodowy projekt badawczy „Polsko-Węgierska Platforma Badawcza” jest wspólnym projektem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie. Celem tego projektu jest ożywienie międzynarodowej współpracy prawników oraz wypracowanie nowych metod przygotowywania projektów legislacyjnych. Publikacja monografii naukowych jest zwieńczeniem międzynarodowych badań z 2021 roku oraz dużym wkładem w debatę prawniczą zmieniającej się Europy.  – Naszymi projektami w Europie Środkowej chcemy przełamać monopol zachodnioeuropejskich ośrodków naukowych – wskazuje prof. Marcin Wielec, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

W ramach projektu „Polish-Hungarian Research Platform 2021” powołane zostały cztery międzynarodowe zespoły badawcze, które zajmowały się charakterem procesu legislacyjnego dotyczącego zmian w Konstytucji (w świetle integracji europejskiej i tożsamości konstytucyjnej), rządami prawa; reformą sądownictwa administracyjnego oraz efektywnością wymiaru sprawiedliwości.

 

Publikacje dostępne są w wolnym dostępie na stronie Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

 

Administrative Judiciary

Efficiency of the Judiciary

Rule of Law

The Character of Legislative process adopted to amend the constitution

 

 

 

Tekst badaczki projeku „Polish-Hungarian Research Platform 2021” w Prawie w Działaniu

Tekst autorstwa Edit Írisz Horváth pt. Procedural Principles for Effective Legal Protection in Administrative Proceedings został opublikowany w 50 numerze kwartalnika Prawo w Działaniu.

Pełny tekst jest dostępny pod linkiem:

https://pwd.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/09_Horvath_50_Prawo-w-dzialaniu_PC_GOTOWE-3.pdf