Projekt

Kontakt

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-071 Warszawa

 E-mail: biuro.projekt@iws.gov.pl

Projekt

Prawo, gospodarka i technologia

na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości