Finał konkursu „153+1”

Dnia 18 grudnia 2020 roku odbył się w formie zdalnej finał konkursu pt. „153+1”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Konkurs odbył się w ramach projektu „Cyberbezpieczeństwo Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”, który jest współfinansowany ze środków Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


Konferencja naukowa: „Eutanazja w „praworządnych” czasach”

W środę 9 grudnia Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową „Eutanazja w „praworządnych” czasach”. Prelegenci z różnych ośrodków akademickich podjęli się naukowej analizy zjawiska eutanazji w ujęciu interdyscyplinarnym i komparatystycznym w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.Konferencję otworzył dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Marcin Wielec, który nakreślił ramy dyskusji i powitał gości i prelegentów.


Konferencja naukowa „Przyszłość UE. Budżet i praworządność”

Istnieje spór co do wizji, jak ma wyglądać Unia Europejska i jaką rolę będą w niej odgrywały państwa narodowe. Politycy niemieccy podejmują dalekosiężne działania, żeby w najbliższych latach zmienić traktat. Zmiana ma doprowadzić do budowy państwa federacyjnego i likwidacji prawa weta dla państw narodowych – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro otwierając we wtorek (8 grudnia br.) konferencję naukową „Przyszłość Unii Europejskiej. Budżet i praworządność”. Debatę poświęconą kwestii powiązania wypłaty funduszy unijnych z tzw. praworządnością zorganizował Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Communist Crimes –Individual and State Responsibility”

W dniach 9-10 listopada 2020 roku w formie online odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „The Communist Crimes –Individual and State Responsibility”. Wydarzenie odbyło się w ramach Projektu: „Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych”, którego realizację zapewniło Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.


Podpisanie porozumienia w sprawie dofinansowania projektu „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”

W dniu 16 listopada 2020 r. nastąpiło podpisanie porozumienia w sprawie dofinansowania projektu predefiniowanego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”. Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Marcin Wielec oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski reprezentujący Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę podpisali porozumienie, na mocy którego powierzono Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości realizację projektu, współfinansowanego ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”.


Konferencja Naukowa pt. “The Communist Crimes –Individual and State Responsibility”

W dniach 9-10 listopada 2020 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “The Communist Crimes –Individual and State Responsibility”. Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach Projektu pt. „Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.


Wręczenie nagród – Konkurs na najlepsza pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

W dniu 26 października 2020 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcina Romanowskiego, odbyło się wręczenie nagród laureatom drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Podobnie jak w roku ubiegłym, nagrodzono prace z różnych dziedzin prawa. Uroczystość ze względu na obowiązujące ograniczenia odbyła się z udziałem jedynie laureatów, przy czym niestety dwoje z laureatów nie mogło uczestniczyć w wydarzeniu. Zachowano wymagane wymogi sanitarne, także te dotyczące limitu osób znajdujących się na sali.


Wręczenie nagród – Konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji strategicznej

W dniu 23 października 2020 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcina Romanowskiego, odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej.

 

Zwycięzcom Konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Religious Freedom and Education

W dn. 8-10 października 2020 r. odbyła się Miedzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja zatytułowana „Wolność religijna i edukacja” (Religious Freedom and Education). Konferencja została zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w ramach projektu badawczego pt. „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych IWS. Wzięli w niej udział wybitni eksperci, zarówno polscy jak i zagraniczni, specjalizujące się w kwestiach związanych z wolnością religijną.


Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

Miło nam poinformować, że posiedzenie kapituły II Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych, miało miejsce 30 września br. Po dyskusji oraz głosowaniu wyłoniono laureatów.


Następna strona »