Doroczna konferencja Europy Środkowej

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej „II. Annual Scientific Conference of the Central European Academy” na Węgrzech. Celem dorocznej konferencji jest zapewnienie platformy współpracy dla wybitnych młodych naukowców z regionu Europy Środkowej.


Niemieckie sądownictwo w okupowanej Polsce (zapowiedź)

Odpowiedzialność za działalność sądownictwa niemieckiego w okupowanej Polsce (1939-1945) – to temat konferencji popularno-naukowej, którą 25 września organizuje Instytut Pamięci Narodowej we współpracy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Nad konferencją patronat honorowy objął Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.


Wyzwania migracyjne Europy Środkowej (wideo)

Naukowcy z Polski, Węgier, Rumuni, Słowacji, Czech, Słowacji, Chorwacji i Serbii uczestniczyli w konferencji pt. „Prawne odpowiedzi na wyzwania migracyjne – spojrzenie młodych badaczy”. – Biorąc pod uwagę obecne okoliczności i wydarzenia społeczno-polityczne, których jesteśmy świadkami, temat naszej konferencji ma dziś ogromne znaczenie – mówił dyrektor IWS prof. Marcin Wielec.


Debata Oksfordzka o wyzwaniach migracji (zapowiedź)

„Wyzwania migracyjne – odpowiedzi prawne” – to temat trzeciej edycji Debaty Oksfordzkiej, która odbędzie się  9 października 2023 w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Jej celem jest zwrócenie uwagi obywateli Europy na ważne i istotne tematy związane z przyszłością Europy, a w szczególności Europy Środkowej.


Prezentacja badań IWS na EUROCRIM 2023

Badania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zaprezentowane na dorocznej międzynarodowej konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego – EUROCRIM 2023.

 


Konferencja o prawnych aspektach migracji (zapowiedź)

Naukowcy z Polski, Węgier, Rumuni, Słowacji, Czech, Słowacji, Chorwacji i Serbii będą dyskutować nt. prawnych aspektów migracji. Międzynarodowa konferencja on-line odbędzie się w piątek 15  września. 

 


Dzieci w zbrodniach międzynarodowych

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wziął udział w międzynarodowej konferencji, która była podsumowaniem 25. rocznicy wejścia w życie Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Prof. Marcin Wielec mówił o prawnych aspektach wykorzystywania dzieci w zbrodniach międzynarodowych.


Zbrodnie w systemach prawnych w Europie i Azji

Wojna na Ukrainie rodzi pytania także o system prawny pod względem możliwości rozliczenia zbrodni wojennych i międzynarodowych. Nakładem Wydawnictwa IWS ukazała się publikacja pt. „Zbrodnie międzynarodowe w prawie krajowym wybranych państw”, która ukazuje szerokie spektrum prób rozliczenia zbrodni zarówno w Azji, jak i w Europie. Monografię w języku polskim i angielskim można pobrać w ramach wolnego dostępu wydawnictwa IWS.


Prawne odpowiedzi na wyzwania migracyjne (zapowiedź)

Prawne odpowiedzi na wyzwania migracyjne – spojrzenie młodych naukowców – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, na którą 15 września zaprasza Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.  Wydarzenie z udziałem naukowców z Polski, Węgier, Rumuni, Słowacji, Czech, Słowacji, Chorwacji i Serbii organizowane jest w ramach Central European Professors’ Network, koordynowanej przez Akademię Środowoeuropejską  (Central European Academy).

 


Piąte międzynarodowe seminaria naukowe

Skuteczniejsza ochrona rolników i dzieci niepełnosprawnych, efektywność prawa w aspekcie cyberprzestępczości oraz zagadnienie wolności sumienia – to tematy otwartych seminariów naukowych, które organizuje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w ramach trzeciej edycji Polsko-Węgierskiej Platformy Badawczej 2023.  

 


Następna strona »
qq online qq online qq online qq online