Konferencja „Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwania dla organów ścigania i Inspekcji Ochrony Środowiska”

15 kwietnia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwania dla organów ścigania i Inspekcji Ochrony Środowiska”, która została przeprowadzona za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach współpracy podjętej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.


MFI Internship Programme

The Ferenc Mádl Institute of Comparative Law calls for applications for participating in its Internship Programme


Szanowni Państwo,

 

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną kraju, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości do dnia 30 kwietnia 2021 r. przechodzi w zdalny tryb pracy.

 

Życzymy dużo zdrowia,

Dyrekcja IWS


Konferencja „Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwania dla organów ścigania i Inspekcji Ochrony Środowiska”

W imieniu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji pt. „Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwania dla organów ścigania i Inspekcji Ochrony Środowiska”, która odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. w formule zdalnej. Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach współpracy podjętej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.”Penalization of international crimes in national law”

W dniach 14-15 czerwca 2021 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ” Penalization of international crimes in national law”. Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach Projektu pt. „Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.



Finał I edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

30 marca 2021 r. odbył się finał I edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Impreza zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Sprawiedliwości została objęta patronatem rektora Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Olimpiada była skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, by umożliwić im zdobycie szerszej wiedzy na temat prawa i zasad działania społeczeństwa obywatelskiego. Olimpiada cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży.


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.


Szanowni Państwo,

 

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną kraju, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości do dnia 9 kwietnia 2021 r. przechodzi w zdalny tryb pracy.

 

Życzymy dużo zdrowia,

Dyrekcja IWS


Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.


Następna strona »