Kierunki badań i rozwoju IWS (Wywiad)

Polska jest największym państwem naszego regionu i powinna animować badania oraz koordynować pracę wiodących instytucji naukowych Europy Centralnej. Jako Instytut Wymiaru Sprawiedliwości musimy działać tak jak instytucje zachodnie, czyli organizować konferencje, rozdawać granty badawcze i stawiać na młodych naukowców, którzy będą mieli wpływ na europejską politykę w przyszłości – mówi prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Prodziekan ds. kierunku Prawo i Człowiek w cyberprzestrzeni oraz Kierownik Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Dzień Przyjaźni Polsko -Węgierskiej

Członkowie Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości razem z członkami Fúzió Hallgatói Közösség zorganizowali wspólne obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Wirtualne spotkanie 23 marca 2023 roku otworzył prof. Marcin Wielec, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.


Czy potrzebna jest konwencja praw osób starszych?

Ochrona prawna osób starszych – to temat prezentacji wyników międzynarodowych badań przeprowadzonych przez dr Mártę Benyusz z Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla na Węgrzech.

 


Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

23 marca obchodzimy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Deklaracja o jego ustanowieniu została przyjęta 12 marca 2007 roku na mocy jednomyślnej decyzji wszystkich członków Parlamentu Węgier. Cztery dni później – 16 marca 2007 roku – taką uchwalę przez aklamację podjął Sejm RP.


Inauguracja projektu Central European Professors’ Network 2023

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się 13 marca spotkanie grupy badawczej „Migration Challenges – LegalResponses” będącej jedną z pięciu grup naukowych w międzynarodowym projekcie badawczym Central European Professors’ Network 2023. Kierownikiem grupy badawczej jest dyrektor IWS dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW.


Uprawnienie do skargi w sądzie administracyjnym

Podmioty uprawnione do wniesienia skargi do sądu administracyjnego – to temat referatu dr hab. Agaty Kosieradzkiej-Federczyk (prof. UKSW).  Naukowa konferencja międzynarodowa odbyła się w ramach Polsko-Węgierskiej Platformy Badawczej współorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (w Warszawie), Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla oraz Uniwersytet w Miszkolcu (Akademia Środkowoeuropejska).  


Wizyta dyrektora Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości

Dyrektor Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości dr Grégor Puppinck odwiedził Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Podczas wizyty dyrekcja IWS rozmawiała o dalszej współpracy między Instytutem a Europejskim Centrum Prawa i Sprawiedliwości.


Międzynarodowe studia doktoranckie

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza na międzynarodowe studia doktoranckie oraz do skorzystania ze stypendiów Central Europen Academy. Prestiżowy program „Central European Comparative Law” skierowany jest do absolwentów prawniczych studiów magisterskich z krajów Europy Środkowej, w szczególności Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji i Serbii.


Niezłomny bohater – Marian Piekarski ps. Ryś (Komiks IWS)

Harcerz, żołnierz Armii Krajowej, członek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zasłynął z przeprowadzenia akcji uwolnienia żołnierzy AK z więzienia w Suwałkach. Niestety w 1946 roku został zamordowany przez komunistów. Miał wówczas zaledwie 19 lat. Nakładem Wydawnictwa IWS ukazał się komiks, który przybliża sylwetkę niezwykłego bohatera – Mariana Piekarskiego ps. „Ryś”.  Publikację można pobrać bezpłatnie. 


Młodzi chcą zostać prawnikami (WIDEO)

Kilkunastu pełnoletnich licealistów z różnych zakątków Polski wzięło udział w zjeździe wieńczącym zimową edycję Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Przez trzy dni szkolili się, słuchali wykładów, a nawet wcielili się w rolę polityków w trakcie symulacji parlamentarnej. 


Następna strona »