Seminarium naukowe pt. Surrogate motherhood – fundamental and legal problems

W dniach 27-28 września 2018 roku w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się konferencja naukowa pt. Surrogate motherhood – fundamental and legal problems, współorganizowana przez Centrum Badań nad Rodziną UMK. Przedmiotem obrad ekspertów krajowych i zagranicznych były fundamentalne i prawne problemy tzw. macierzyństwa zastępczego (surrogate motherhood), w tym aktualna kwestia ochrony podstawowych zasad polskiego porządku prawnego w obrocie międzynarodowym.


Konkurs im. prof. Lecha Morawskiego na pracę magisterską

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, wspólnie z Fundacją im. Lecha Morawskiego i pod patronatem Ministra Sprawiedliwości zaprasza absolwentów prawa i administracji do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską.
Zapraszamy do zgłoszeń prac obronionych po 1 stycznia 2017 roku, a wyróżniających się walorem naukowo-badawczym z zakresu teorii prawa, filozofii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, prawa konstytucyjnego, a także pozostałych nauk dogmatycznych, które w swej tematyce związane są z krzewieniem wartości i cnót republikańskich, postaw obywatelskich, służby na rzecz dobra wspólnego, niepozytywistycznych lub nieliberalnych ujęć prawa i państwa oraz klasycznego etosu akademickiego.


Weź udział w prestiżowym programie Pracownia Liderów Prawa!

Od 10 września do 15 października 2018 roku czekamy na Państwa zgłoszenia do kolejnej edycji elitarnego programu edukacyjnego „Pracownia Liderów Prawa”, realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry.


Surrogate motherhood – fundamental and legal problems

W dniach 27-28 września 2018 roku w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbędzie się seminarium naukowe pt. Surrogate motherhood – fundamental and legal problems. Jego przedmiotem będą fundamentalne i prawne problemy tzw. macierzyństwa zastępczego (surrogate motherhood), w tym aktualna kwestia ochrony podstawowych zasad polskiego porządku prawnego w obrocie międzynarodowym.


Spotkanie z redaktorem Janem Pospieszalskim

Podczas będącej podsumowaniem organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości programu edukacyjnego Pracownia Liderów Prawa odbywają się warsztaty, seminaria i wykłady obejmujące swoim zakresem tematykę poruszaną podczas pozostałych etapów Pracowni. Ważnym elementem jest także cykl spotkań z ciekawym człowiekiem. W dniu 4 września 2018 r. w ramach wspomnianego cyklu uczestnicy Szkoły Letniej Pracowni Liderów Prawa wzięli udział w spotkaniu z redaktorem Janem Pospieszalskim.

 


Promocja książki Ministra Sprawiedliwości Węgier J.E. László Trócsányiego

20 października w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, na którym J.E. László Trócsányi, Minister Sprawiedliwości Węgier, zaprezentował polskie tłumaczenie swojej książki pt. „Wokół prac nad ustawą zasadniczą Węgier. Tożsamość konstytucyjna a integracja europejska”. W spotkaniu uczestniczył Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro.


Spotkanie z I Zastępcą Prokuratora Generalnego Prokuratorem Krajowym Bogdanem Święczkowskim

W  sobotę 12 maja 2018 roku I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski w ramach cyklu spotkań z ciekawym człowiekiem, odbywających się  podczas weekendowych zjazdów, wziął udział w Pracowni Liderów Prawa – programie edukacyjnym organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

 


Spotkanie z dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego dr Wojciechem Federczykiem

W ramach odbywającego się w trakcie weekendowych zjazdów Pracowni Liderów Prawa cyklu spotkań z ciekawym człowiekiem z uczestnikami programu edukacyjnego spotkał się dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego dr Wojciech Federczyk, który przybliżał uczestnikom problematykę wyzwań współczesnej administracji publicznej.

 


Spotkanie z Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigą Emilewicz

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, w ramach cyklu spotkań z ciekawym człowiekiem, organizowanych w ramach programu edukacyjnego Pracownia Liderów Prawa spotkała się z uczestnikami programu przybliżając zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorczości, a także wpływem nowoczesnych technologii na funkcjonowanie państwa.

 


Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Prokuratorem Generalnym Zbigniewem Ziobro

Pracownia Liderów Prawa jest programem organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry. W ramach cyklu spotkań z ciekawym człowiekiem, odbywających się podczas weekendowych zjazdów Pracowni, z uczestnikami programu spotkał się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

 


Następna strona »