Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji. To właśnie oni, pozostawiając swoich najbliższych, całe swoje wcześniejsze życie, walczyli za naszą Ojczyznę, niejednokrotnie przelewając swoją krew – byśmy mogli żyć w wolnej Polsce.


Nowa kadencja Rady Naukowej

W dniu 11 lutego 2021 r., w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się uroczyste posiedzenie nowej kadencji Rady Naukowej. Rada Naukowa Instytut Wymiaru Sprawiedliwości jest organem stanowiącym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-naukowej.

 


Finał konkursu „153+1”

Dnia 18 grudnia 2020 roku odbył się w formie zdalnej finał konkursu pt. „153+1”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Konkurs odbył się w ramach projektu „Cyberbezpieczeństwo Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”, który jest współfinansowany ze środków Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


Konferencja naukowa: „Eutanazja w „praworządnych” czasach”

W środę 9 grudnia Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową „Eutanazja w „praworządnych” czasach”. Prelegenci z różnych ośrodków akademickich podjęli się naukowej analizy zjawiska eutanazji w ujęciu interdyscyplinarnym i komparatystycznym w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.Konferencję otworzył dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Marcin Wielec, który nakreślił ramy dyskusji i powitał gości i prelegentów.


Konferencja V4CyberPower

W dniach 3-4 grudnia 2020 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa V4CyberPower, która została zorganizowana przez Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu badawczego pt. „Cyberbezpieczeństwo Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


Konferencja naukowa „Przyszłość UE. Budżet i praworządność”

Istnieje spór co do wizji, jak ma wyglądać Unia Europejska i jaką rolę będą w niej odgrywały państwa narodowe. Politycy niemieccy podejmują dalekosiężne działania, żeby w najbliższych latach zmienić traktat. Zmiana ma doprowadzić do budowy państwa federacyjnego i likwidacji prawa weta dla państw narodowych – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro otwierając we wtorek (8 grudnia br.) konferencję naukową „Przyszłość Unii Europejskiej. Budżet i praworządność”. Debatę poświęconą kwestii powiązania wypłaty funduszy unijnych z tzw. praworządnością zorganizował Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Communist Crimes –Individual and State Responsibility”

W dniach 9-10 listopada 2020 roku w formie online odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „The Communist Crimes –Individual and State Responsibility”. Wydarzenie odbyło się w ramach Projektu: „Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych”, którego realizację zapewniło Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.


Podpisanie porozumienia w sprawie dofinansowania projektu „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”

W dniu 16 listopada 2020 r. nastąpiło podpisanie porozumienia w sprawie dofinansowania projektu predefiniowanego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”. Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Marcin Wielec oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski reprezentujący Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę podpisali porozumienie, na mocy którego powierzono Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości realizację projektu, współfinansowanego ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”.


Konferencja Naukowa pt. “The Communist Crimes –Individual and State Responsibility”

W dniach 9-10 listopada 2020 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “The Communist Crimes –Individual and State Responsibility”. Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach Projektu pt. „Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.


Następna strona »