Niemieckie zbrodnie sądowe (wideo)

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości zorganizowali konferencję pt. „Odpowiedzialność za działalność sądownictwa niemieckiego w okupowanej Polsce (1939-1945). Przy okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przypominamy to ważne wydarzenie z perspektywy prawnej jak i historycznej. 


Inauguracja Pracowni Zarządzania Strategicznego

Podczas pierwszego zjazdu zainaugurowano nowy projekt edukacyjny IWS – Pracownia Zarządzania Strategicznego. Celem programu, realizowany w ramach Centrum Analiz Strategicznych IWS, jest rozwój kompetencji uczestników w obszarze szeroko pojętego zarządzania oraz analitycznego i strategicznego myślenia.


Konferencja dla ekspertów NATO (wideo)

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował konferencję dla Organizacji Nauki i Technologii NATO, podczas której naukowcy i eksperci debatowali nad prawnymi i etycznymi aspektami stosowania nowoczesnych technologii w wojsku oraz w trakcie działań zbrojnych. Spotkanie otworzył dyrektor IWS prof. Marcin Wielec, który zaprezentował dorobek naukowy oraz aktualną działalność badawczą Instytutu.


Transparentność wymiaru sprawiedliwości

Wspieranie przejrzystości orzeczeń sądowych – to temat międzynarodowej konferencji, która odbyła się w ramach projektu Foster Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of the ECHR” (TJENI).  Na zaproszenie Rady Europy w konferencji jako ekspert wziął udział prof. Paweł Sobczyk, zastępca dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.


Wyzwania migracyjne Europy Środkowej

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. prawnych aspektów migracji. W trakcie debaty naukowej w ramach Central European Professors’ Network dyrektor IWS prof. Marcin Wielec wygłosił referat nt. analizy procesu migracji pod kątem wymogów i specyfiki prawa karnego, a dr Bartłomiej Oręziak mówił o barierach kompetencyjnych UE ws. migracyjnym i uchodźczym.  


Prace nad rozporządzeniami do „ustawy Kamilka”

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się spotkanie zespołu opracowującego założenia  do rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, które będą wykonywać przepisy ustawy antyprzemocowej 2.0. i tzw. „ustawy Kamilka”. Obecnie obowiązujące rozporządzania straci moc 15 lutego 2024 roku, czyli do tej daty muszą zostać opracowane nowe wytyczne ministerstwa.


Międzynarodowe problemy prawne z migracją (wideo)

W siedzibie IWS odbyła się trzecia edycja Debaty  Oksfordzkiej nt. prawnych aspektów migracji. – Rzeczywiście procesy imigracyjne są obecnie jednym z najważniejszych wyzwań dla Europy. Dlatego w naszej międzynarodowej dyskusji przedstawionych zostało wiele różnych wniosków i interesujących propozycji prawnych – mówił w podsumowaniu debaty prof. Marcin Wielec, dyrektor IWS.  


Jak lepiej chronić dzieci przed wykorzystaniem seksualnym?

Ochrona osób małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym – to temat konferencji zorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Sąd Okręgowy w Łodzi. – Wśród nas funkcjonuje podstawowe wręcz dogmatyczne założenie i przekonanie, że ochrona dzieci przed krzywdzeniem, a w szczególności przed wykorzystaniem seksualnym, musi być naszym priorytetem – mówił prof. Marcin Wielec, dyrektor IWS. 


Problemy demograficzne Europy

Prawnicy, ekonomiści, demografowie oraz socjolodzy wzięli udział w konferencji naukowej nt. wyzwań demograficznych Europy, która odbyła się w Budapeszcie. Na zaproszenie organizatorów międzynarodową konferencję naukową otworzył zastępca dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prof. Paweł Sobczyk. 


« Poprzednia strona Następna strona »
qq online qq online qq online qq online