Dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami górniczymi

W dniu 14 grudnia 2018 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się seminarium naukowe połączone z prezentacją raportu zatytułowanego: „Dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami górniczymi” przygotowanego przez mecenasa Józefa Jurasa przy współpracy doktora Witolda Borysiaka. W seminarium udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw wydobywczych, w tym Polskiej Grupy Górniczej S.A., pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.


Konferencja naukowa „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”

W dniu 7 grudnia 2018 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który dokonał jego oficjalnej inauguracji. Konferencja została poświęcona zarówno problematyce napotkanej w trakcie realizacji projektu badawczego jak i jego dotychczasowym rezultatom.


Konkurs im. prof. Lecha Morawskiego rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty został Konkurs im. prof. Lecha Morawskiego na najlepszą pracę magisterską. Komisja konkursowa I. nagrodą wyróżniła Kajetana Rajskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „Aspekty prawne przekazania władzy i funkcjonowania urzędu Prezydenta RP na uchodźstwie w 1939 r.” II. nagrodę otrzymała Justyna Świerczek z KUL na pracę „Zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako dyrektywa poprawnej legislacji”.


Projekt Społeczny Pracowni Liderów Prawa został doceniony w mediach

„Podczas gdy niektórzy studenci prawa w wakacje zarabiają pieniądze lub wypoczywają, młodzi prawnicy z Pracowni Liderów Prawa od dwóch lat wyjeżdżają na Ukrainę. Opiekują się tam seniorami, pracują fizycznie i uczą się zespołowej pracy.”- tymi słowami rozpoczyna się artykuł opisujący Projekt Społeczny realizowany przez uczestników Pracowni Liderów Prawa.


Warsztaty naukowe – Heading into the future

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował w dniach 4-6 grudnia 2018 roku warsztaty  Heading into the future, odbywające się w ramach prac nad projektem „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”. Przedsięwzięcie realizuje założenia związane z implementacją najnowszych rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości.


Spotkanie z min. Mariuszem Haładyjem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

W sobotę 1 grudnia 2018 roku podczas II zjazdu Pracowni Liderów Prawa gościliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Pana Mariusza Haładyja.Min. Mariusz Haładyj jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz podyplomowo „Prawa spółek” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył on również aplikację radcowską w stołecznej Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli.


Report on selected solutions of law, business and technologies preventing crimes

Report on selected solutions of law, business and technologies preventing crimes” to opracowanie przygotowane w międzynarodowej kooperacji z udziałem ekspertów m.in. ze Stanford Research Institute oraz IESE Busieness School. Raport przedstawia wybrane zagadnienia w kontekście problematyki dotyczącej zapobiegania przyczynom przestępczości na przykładzie czterech obszarów,  finansowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz zarządzania ludźmi w organizacjach. W opracowaniu szczególny nacisk został położony na identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz metod implementacji międzynarodowych praktyk w celu zapobiegania przyczynom przestępczości.


Skuteczna ochrona dzieci przed pornografią

21 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się ekspercka konferencja Stowarzyszenia Twoja Sprawa pod nazwą „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny” pod patronatem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Nad skutecznymi rozwiązaniami ograniczającymi najmłodszym dostęp do pornografii debatowali specjaliści z Polski i zagranicy. W panelu poświęconym regulacji i samoregulacji uczestniczyli Paulina Banaszak oraz dr Marcin Romanowski, dyrektor IWS.


Nauka na rzecz polskiego więziennictwa

20 listopada 2018 r w Warszawie odbyła się konferencja Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”, której partnerem był Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Konferencja podsumowała kilkumiesięczną działalność naukową i badawczo-rozwojową Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki, państwowej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości.


Spotkanie z min. Łukaszem Piebiakiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

W sobotę 17 listopada 2018 roku podczas I zjazdu kolejnych edycji Pracowni Liderów Prawa gościliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Łukasza Piebiaka. Min. Łukasz Piebiak jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2009-2010 pracował w zespole ekspertów ds. reformy wymiaru sprawiedliwości powołanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2011 r. stały współpracownik Banku Światowego przy przygotowywaniu raportów Doing Business w kategoriach Enforcing Contracts oraz Resolving Insolvency.


« Poprzednia strona Następna strona »