Dwie nowe publikacje Wydawnictwa IWS

W kwietniu ukazały się dwie nowe publikacje Wydawnictwa IWS:

  • Kryzys Rodziny. Diagnoza, rozwiązania, profilaktyka.
  • Czy prawo musi pozostać bezradne? Prawne aspekty przeciwdziałania poalkoholowym uszkodzeniom płodu.

Zapraszamy do lektury.


Warsztat naukowy „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na rynku energetycznym”

Dnia 29 kwietnia 2019 roku odbędzie się warsztat naukowy pt. „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na rynku energetycznym” organizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w ramach Projektu: „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”. Poruszana tematyka będzie koncentrować się wokół zagadnienia przeciwdziałania przyczynom przestępczości na rynku energetycznym. Podczas warsztatu przewidziane są indywidualne wystąpienia prelegentów oraz panel dyskusyjny.


SUMMER SCHOOL – CHRZEŚCIJANIE I ICH WOLNOŚĆ RELIGIJNA

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza na

„SUMMER SCHOOL – CHRZEŚCIJANIE I ICH WOLNOŚĆ RELIGIJNA”

 

Seminarium odbędzie się Toruniu w dniach 15-20 lipca 2019 roku w ramach projektu „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan.” Myślą przewodnią seminarium będzie zwiększenie wrażliwości na obecność prześladowania, wszelkich przejawów dyskryminacji i uprzedzeń wobec chrześcijan oraz wskazanie sposobów przeciwdziałania przestępczości w tym zakresie.


„Prawo w Działaniu” zakwalifikowane do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Czasopismo „Prawo w Działaniu” zostało zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Aby znaleźć się w gronie wybranych, ze względu na sporą konkurencję, projekt czasopisma musiał uzyskać co najmniej 75 punktów. Dofinansowanie pozwoli na dalszy rozwój czasopisma i ulepszenie polityki wydawniczej. „Prawo w Działaniu” znajdzie się w  ministerialnym wykazie czasopism naukowych, w związku z czym za opublikowany w nim artykuł autorom będzie przyznawanych  20 punktów.


Warsztat naukowy: „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na rynku finansowym”

W dniu 25 marca 2019 roku odbył się warsztat naukowy: Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na rynku finansowym, zorganizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. W warsztacie wzięli udział wybitni eksperci z zakresu rynku finansowego oraz osoby zajmujące najważniejsze funkcje we własnych organizacjach.Warsztat naukowy składał się z dwóch paneli, gdzie poruszana tematyka koncentorowała się wokół zagadnienia przciwdziałania przyczynom przestępczości na rynku finansowym.


Spotkanie z Wojciechem Federczykiem, dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

W sobotę 23 marca 2019 roku podczas V zjazdu Programu Student Pracowni Liderów Prawa gościliśmy dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Wojciecha Federczyka, który opowiedział między innymi o systemie kształcenia stosowanym w KSAP.


Seminarium „Praktyka sądowa w zakresie realizacji zasady tymczasowości pieczy zastępczej”

W dniu 20 marca 2019 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się seminarium naukowe poświęcone prezentacji wyników badań przeprowadzonych w Sekcji Prawa Rodzinnego przez Panią Alinę Prusinowską-Marek, dotyczących praktyki sądowej w zakresie realizacji zasady tymczasowości pieczy zastępczej. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele nauki, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sędziowie, kuratorzy zawodowi i pracownicy pomocy społecznej.


Spotkanie z Sebastianem Kaletą, zastępcą Przewodniczącego Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

W sobotę 16 marca 2019 roku podczas V zjazdu Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa gościliśmy zastępcę Przewodniczącego Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich Pana Sebastiana Kaletę. Nasz gość mówił o postępach w pracach Komisji i wyzwaniach związanych ze sprawowaniem mandatu radnego m. st. Warszawy, a także o swoich doświadczeniach związanych z tworzeniem oraz kierowaniem organizacjami pozarządowymi, które gromadził sprawując między innymi funkcję Prezesa stowarzyszenia Młodzi dla Polski.


Warsztaty naukowe w zakresie rynku finansowego

Dnia 25 marca 2019 roku odbędzie się warsztat naukowy zorganizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w ramach Projektu: „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”. Myślą przewodnią warsztatu będzie problematyka przeciwdziałania przyczynom przestępczości na rynku finansowym. Podczas spotkania przewidywane są indywidualne wystąpienia prelegentów oraz panel dyskusyjny celem stworzenia płaszczyzny wymiany poglądów.


Konferencja pt. „Biegli w polskim wymiarze sprawiedliwości: problemy i wyzwania”

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości zorganizował w dniu 4 marca 2019 r. Ogólnopolską Konferencję pt. „Biegli w polskim wymiarze sprawiedliwości: problemy i wyzwania”. Konferencja podzielona była na trzy panele, w których prelegenci prezentowali swoje poglądy na kwestie związane z praktycznym funkcjonowaniem instytucji biegłego. W pierwszym panelu poruszono problematykę potrzeb wprowadzenia efektywnych zmian prawnych usprawniających organizację i funkcjonowanie biegłych.


« Poprzednia strona Następna strona »