Wizyta delegacji Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w IWS

W dniach 15-16 lipca delegacja węgierskiego Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla odwiedziła Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. W skład delegacji węgierskiej weszli: dyrektor Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla prof. dr. János Ede Szilágyi, dr Katarzyna Zombory, dr Márta Benyusz. Celem wizyty było omówienie bieżących przedsięwzięć realizowanych przez Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.


Davor Derenčinović wybrany na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) wybrało Davora Derenčinovicia członka grupy roboczej ds. wpływu platform cyfrowych i mediów społecznościowych na wolność słowa i pluralizm Sieci Profesorskiej Europy Środkowej koordynowanej przez Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla – na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Członkami tej grupy są także pracownicy naukowi Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.


Konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji strategicznej „Młodzi o przyszłości – wyzwania przed Polską i Europą“

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych wzięciem udziału  w Konkursie na najlepszą pracę z zakresu komunikacji strategicznej „Młodzi  o przyszłości – wyzwania przed Polską i Europą“, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przedłuża do dnia 31 lipca 2021 roku termin nadesłania prac.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Second workshop: Polish-Hungarian Research Platform”

W dniu 25 czerwca 2021 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Second workshop: Polish-Hungarian Research Platform”. Wydarzenie to zostało zrealizowane w ramach projektu naukowo-badawczego prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pt. „Polish-Hungarian Research Platform”, w którym uczestniczą znamienici polscy i węgierscy przedstawiciele nauk prawnych.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa ‘Penalization of international crimes in national law’

W dniach 14-15 czerwca 2021 roku  odbyłą się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana ‘Penalization of international crimes in national law’. Wydarzenie odbyło się w ramach Projektu: „Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych”, którego realizację zapewniło Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
Wydarzenie odbyło się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


Zapraszamy do biernego udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Second workshop: Polish-Hungarian Research Platform”

Serdecznie zapraszamy do biernego udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Second workshop: Polish-Hungarian Research Platform”. Wydarzenie odbędzie się 25 czerwca 2021 (piątek) w godz. 9:15 – 14:15 na platformie Zoom. Konferencja zostanie zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Polish-Hungarian Research Platform”, realizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z oficjalnym partnerem projektu, którym jest Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie.


“Together in spirit” on the International day of families

Together in Spirit, Croatian Radio Television, 1 Channel, 15th of May 2021, 13.45

Together in Spirit is a TV show that promotes religious freedoms, culture and traditional family values. Professor Aleksandra Korać Graovac, Faculty of Law, University in Zagreb, was asked to be a guest, as the 15th of May is the International Family Day, proclaimed by the UN.


Dialogue on the Future of Europe: Building a Digital European Union

The Ministry of Justice and the Ferenc Mádl Institute of Comparative Law are organising a high-profile international conference on 21 June 2021 in the context of the Conference on the Future of Europe, titled: “Dialogue on the Future of Europe: Building a Digital European Union”.


Odszedł prof. dr hab. Andrzej Siemaszko

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 10 czerwca 2021 r. zmarł po długiej chorobie pan prof. dr hab. Andrzej Siemaszko.

Ś.P. Profesor był prawnikiem, nauczycielem akademickim, Dyrektorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w latach 1992-2015.

Rodzinie i Najbliższym Ś.P. Profesora Andrzeja Siemaszki składamy szczere kondolencje.

Dyrekcja i Pracownicy

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości


Zaproszenie na konferencję „Penalization of international crimes in national law”

Zapraszamy do biernego udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Penalization of international crimes in national law”.


« Poprzednia strona Następna strona »