Prawo do prywatności w epoce cyfrowej

Na Węgierskiej Akademii Nauk odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat prawa do prywatności w epoce cyfrowej. W prawniczej debacie Europy Centralnej wzięli udział naukowcy z Czech, Chorwacji, Polski, Węgier, Serbii, Słowacji, Słowenii. Konferencję 1 grudnia 2022 r. rozpoczął dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prof. Marcin Wielec.  


Zagrożenia dla władzy rodzicielskiej

Współczesne zagrożenia dla władzy rodzicielskiej – to temat konferencji naukowej zorganizowanej na Węgrzech przez University of Miskolc – Central European Academy, która odbyła się 5 grudnia 2022 r. w siedzibie Węgierskiej Akademii Nauk w Miszkolc. W międzynarodowej debacie udział wzięli naukowcy z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.    


Wybitne prace naukowe w konkursie IWS

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się uroczysta gala IV Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. – Głównym celem naszego konkursu jest wypromowanie odważnych i wybitnych polskich naukowców – mówił prof. Marcin Wielec, dyrektor IWS.    


Ogólnopolskie seminarium z prawa rodzinnego

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się VIII Ogólnopolskie Seminarium z Prawa Rodzinnego „Ochrona słabszego w prawie rodzinnym i opiekuńczym”. W seminarium czynny wzięli udział pracownicy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z Sekcji Prawa Rodzinnego.


Spada przestępczość w Polsce

Przestępczość w naszym kraju jest w trendzie spadkowym i nic nie wskazuje na to, by ta tendencja miałaby się zmienić. W ostatnich latach nieznacznie rośnie przestępczość internetowa, ale jednocześnie spada pospolita przestępczość uliczna jak kradzieże i rozboje – mówił dr Paweł Ostaszewski w rozmowie z redaktorem Łukaszem Warzechą.


Wyniki II etapu II edycji Konkursu „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”

Drużyny biorące udział w II etapie Konkursu wyróżniały się wiedzą z zakresu prawa, znajomością obowiązujących przepisów, jak i zrozumieniem aktualnych problemów prawnych, dzięki czemu z łatwością radziły sobie z uzasadnieniem stworzonych przez nich projektów ustaw. Prace Drużyn wykazywały się niezwykle wysokim poziomem merytorycznym, co wpisało się w założenia Konkursu jakimi są m.in. szerzenie świadomości prawnej i wiedzy o prawie.


Przekrojowe opracowanie nt. mediacji

,,Mediacja: od rozmowy do porozumienia”- to tytuł nowej monografii, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.  Publikacja pod redakcją dr Marcina Romanowskiego powstała we współpracy z przedstawicielami środowiska mediacyjnego, zarówno jego teoretykami, jak i praktykami.


Platformy badawcze Europy Centralnej

W ramach współpracy międzynarodowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się konferencja Polsko-Chorwackiej, Słowackiej i Ukraińskiej Platformy Badawczej. Wśród poruszonych zagadnień prawnych znalazła się sztuczna inteligencja, prawna ochrona osób starszych, mediacje oraz sądownictwo administracyjne.


Nagrody IWS za najlepsze habilitacje i doktoraty

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się posiedzenie Kapituły IV Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. Po długich obradach, dyskusji i głosowaniu 28 listopada 2022 r. ogłoszono wyniki konkursu.


Delegacja naukowo-badawcza w Norwegii

Wizyta naukowo-badawcza delegacji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na Uniwersytecie w Stavanger. Spotkania w Norwegii są ważnym etapem międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy Domowej”.


« Poprzednia strona Następna strona »