Konferencja pt. „Biegli w polskim wymiarze sprawiedliwości: problemy i wyzwania”

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości zorganizował w dniu 4 marca 2019 r. Ogólnopolską Konferencję pt. „Biegli w polskim wymiarze sprawiedliwości: problemy i wyzwania”. Konferencja podzielona była na trzy panele, w których prelegenci prezentowali swoje poglądy na kwestie związane z praktycznym funkcjonowaniem instytucji biegłego. W pierwszym panelu poruszono problematykę potrzeb wprowadzenia efektywnych zmian prawnych usprawniających organizację i funkcjonowanie biegłych.


Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Prokuratorem Generalnym Zbigniewem Ziobro

W sobotę 23 lutego 2019 roku podczas IV zjazdu Programu Student Pracowni Liderów Prawa gościliśmy Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobrę. Podczas spotkania z uczestnikami Pracowni Liderów Prawa Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił między innymi o reformie wymiaru sprawiedliwości oraz pracach legislacyjnych prowadzonych aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości.


Nowe publikacje Wydawnictwa IWS

W lutym ukazały się dwie nowe publikacje Wydawnictwa IWS:

  • Odpowiedzialność przebijająca.
  • Kurator sądowy – zawód szczególnego ryzyka.

Zapraszamy do lektury.


Spotkanie z min. Michałem Wójcikiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

W sobotę 16 lutego 2019 roku podczas IV zjazdu Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa gościliśmy wiceministra sprawiedliwości Pana Michała Wójcika. Podczas spotkania z uczestnikami Pracowni Liderów Prawa min. Michał Wójcik mówił między innymi o negocjacjach w sprawie rozporządzenia Bruksela II bis podkreślając przy tym kluczową rolę dobra dziecka oraz o nadzorowanych przez niego pracach prowadzonych aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości.


Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.


Energy Sector and Crime Prevention

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości informuje o sesji „Energy Sector and Crime Prevention” planowanej podczas XIX International Conference on Environment and Electrical Engineering oraz III Industrial and Commercial Power System Europe. Konferencja będzie miała miejsce w Genoa we Włoszech w terminie 11-14 czerwca 2019 roku i jest organizowana w ramach inicjatyw IEEE. Tematem przewodnim sesji jest rynek energetyczny wraz z rozwiązaniami mającymi na celu zapobieganie przyczynom przestępczości.


Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Prokuratorem Generalnym Zbigniewem Ziobro

W sobotę 26 stycznia 2019 roku podczas III zjazdu Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa gościliśmy Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobrę. Podczas spotkania z uczestnikami Pracowni Liderów Prawa Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił między innymi o pracach legislacyjnych prowadzonych aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz odniósł się do aktualnych kwestii będących przedmiotem debaty publicznej.


Instytut Wymiaru Sprawiedliwości na liście wydawnictw naukowych

Z dumą pragniemy poinformować, że Instytut Wymiaru Sprawiedliwości znalazł się w wykazie wydawnictw naukowych, opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to, że recenzowane monografie naukowe wydane przez IWS uzyskają 80 punktów.


Spotkanie z Mikołajem Pawlakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka

W sobotę 12 stycznia 2019 roku podczas III zjazdu Programu Student Pracowni Liderów Prawa gościliśmy Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka. Pan Rzecznik to adwokat praw obojga, prawa świeckiego i kanonicznego. W praktyce adwokackiej skupiony przede wszystkim na prawie rodzinnym oraz prawie cywilnym i gospodarczym. Wybrany  przez Sejm RP na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka w dniu 23 listopada 2018 r. na kadencję 2018-2023.


Cztery nowe publikacje Wydawnictwa IWS

Końcem grudnia ukazały się cztery nowe publikacje Wydawnictwa IWS:

  • Odpowiedzialność dyscyplinarna. Standardy polskiego systemu prawnego na przykładzie wybranych zawodów prawniczych.
  • Praktyka instytucji obrony koniecznej.
  • Recydywa jurydyczna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  • Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r. Naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących.

« Poprzednia strona Następna strona »