Plakat Poland vs Central nET
orel2
Slajder_02
Slajder_05
Slajder_04
Slajder_01
Slajder_06
Slajder_03
Slajder_07
Aktualności

Inauguracja trzeciej edycji projektu Polish-Hungarian Research Platform 2023

Szanowni Państwo,

z wielką radością informujemy, że 5 kwietnia 2023 roku odbędzie się oficjalna inauguracja trzeciej edycji projektu Polish-Hungarian Research Platform 2023!

 

Kierunki badań i rozwoju IWS (Wywiad)

Polska jest największym państwem naszego regionu i powinna animować badania oraz koordynować pracę wiodących instytucji naukowych Europy Centralnej. Jako Instytut Wymiaru Sprawiedliwości musimy działać tak jak instytucje zachodnie, czyli organizować konferencje, rozdawać granty badawcze i stawiać na młodych naukowców, którzy będą mieli wpływ na europejską politykę w przyszłości – mówi prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Prodziekan ds. kierunku Prawo i Człowiek w cyberprzestrzeni oraz Kierownik Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dzień Przyjaźni Polsko -Węgierskiej

Członkowie Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości razem z członkami Fúzió Hallgatói Közösség zorganizowali wspólne obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Wirtualne spotkanie 23 marca 2023 roku otworzył prof. Marcin Wielec, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Czy potrzebna jest konwencja praw osób starszych?

Ochrona prawna osób starszych – to temat prezentacji wyników międzynarodowych badań przeprowadzonych przez dr Mártę Benyusz z Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla na Węgrzech.

 

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

23 marca obchodzimy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Deklaracja o jego ustanowieniu została przyjęta 12 marca 2007 roku na mocy jednomyślnej decyzji wszystkich członków Parlamentu Węgier. Cztery dni później – 16 marca 2007 roku – taką uchwalę przez aklamację podjął Sejm RP.

Inauguracja projektu Central European Professors’ Network 2023

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się 13 marca spotkanie grupy badawczej „Migration Challenges – LegalResponses” będącej jedną z pięciu grup naukowych w międzynarodowym projekcie badawczym Central European Professors’ Network 2023. Kierownikiem grupy badawczej jest dyrektor IWS dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW.