Plakat Poland vs Central nET
orel2
Slajder_02
Slajder_05
Slajder_04
Slajder_01
Slajder_06
Slajder_03
Slajder_07
Aktualności

Transmisja konferencji o przeciwdziałaniu przemocy

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczyna się międzynarodowa konferencja naukowa o przeciwdziałaniu przemocy domowej pt. „How to help victims of domestic violence and what can be done better? – review of existing solutions and proposition of new activities”.

Forum europejskiej kryminologii

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zaprezentowali polskie badania na specjalistycznej konferencji międzynarodowej  Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, która odbyła się w  Maladze. 

Wolność sumienia i religii prawem człowieka

Wolność myśli, sumienia i religii, która jako jedno z podstawowych praw człowieka posiada charakter prawa podmiotowego, przysługuje każdej jednostce – to główne wnioski z VI Międzynarodowego Kongresu ICLARS w Hiszpanii.

Wyniki konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji

W dniu 26 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji, ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Międzynarodowa konferencja o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej o przeciwdziałaniu przemocy domowej  pt. „How to help victims of domestic violence and what can be done better? – review of existing solutions and proposition of new activities”. 

II edycja konkursu legislacyjnego Stwórz ustawę, zmieniaj prawo

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu legislacyjnego dla szkół ponadpodstawowych „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”!

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa. Konkurs daje uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego i zdobycia wiedzy o procesie legislacyjnym w praktyce.