polweg_1str
Glowne
orel2
Slajder_02
Slajder_05
Slajder_04
Slajder_01
Slajder_06
Slajder_03
Slajder_07
Aktualności

Zapraszamy do biernego udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Third workshop: Polish-Hungarian Research Platform”

Serdecznie zapraszamy do biernego udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Third workshop: Polish-Hungarian Research Platform”. Wydarzenie odbędzie się 30 lipca 2021 (piątek) w godz. 9:15 – 14:15 na platformie Zoom. Konferencja zostanie zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Polish-Hungarian Research Platform”, realizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z oficjalnym partnerem projektu, którym jest Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie.

Wizyta delegacji Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w IWS

W dniach 15-16 lipca delegacja węgierskiego Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla odwiedziła Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. W skład delegacji węgierskiej weszli: dyrektor Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla prof. dr. János Ede Szilágyi, dr Katarzyna Zombory, dr Márta Benyusz. Celem wizyty było omówienie bieżących przedsięwzięć realizowanych przez Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Davor Derenčinović wybrany na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) wybrało Davora Derenčinovicia członka grupy roboczej ds. wpływu platform cyfrowych i mediów społecznościowych na wolność słowa i pluralizm Sieci Profesorskiej Europy Środkowej koordynowanej przez Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla – na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Członkami tej grupy są także pracownicy naukowi Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji strategicznej „Młodzi o przyszłości – wyzwania przed Polską i Europą“

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych wzięciem udziału  w Konkursie na najlepszą pracę z zakresu komunikacji strategicznej „Młodzi  o przyszłości – wyzwania przed Polską i Europą“, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przedłuża do dnia 31 lipca 2021 roku termin nadesłania prac.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Second workshop: Polish-Hungarian Research Platform”

W dniu 25 czerwca 2021 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Second workshop: Polish-Hungarian Research Platform”. Wydarzenie to zostało zrealizowane w ramach projektu naukowo-badawczego prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pt. „Polish-Hungarian Research Platform”, w którym uczestniczą znamienici polscy i węgierscy przedstawiciele nauk prawnych.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ‘Penalization of international crimes in national law’

W dniach 14-15 czerwca 2021 roku  odbyłą się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana ‘Penalization of international crimes in national law’. Wydarzenie odbyło się w ramach Projektu: „Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych”, którego realizację zapewniło Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
Wydarzenie odbyło się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.