Aktualności

Studenci z Krakowa poznali pracę IWS

Studenci prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego odwiedzili Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Młodzi prawnicy poznali historię IWS i posłuchali na czym polega specyfika jego pracy badawczej. – Nasze badania są szczególne, bo opierają się głównie o analizę akt sądowych – mówił prof. Marcin Wielec, dyrektor IWS.  

Prawo antyprzemocowe w Polsce i na Słowacji

„Modele zapobiegania przemocy domowej” – to tytuł konferencji naukowej, która  odbyła się na Uniwersytecie Paneuropejskim w Bratysławie. W naukowej debacie wzięli udział przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, którzy zaprezentowali najnowsze rozwiązania legislacyjne prawa antyprzemocowego w Polsce. 

Systemowe przeciwdziałanie przemocy

Polska potrzebuje zintegrowanego systemu zapobiegania przemocy domowej. – Nasze polsko-norweskie badania pokazują, że można działać lepiej i systemowo, by sprawy, które niestety często trafiają do sądów eliminować zanim dojdzie do przemocy – powiedział prof. Marcin Wielec, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Przeciwdziałanie przemocy domowej (zapowiedź)

„Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, którą w dniach 11-12 kwietnia organizuje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Debata naukowców jest zwieńczeniem polsko-norweskiego projektu, którego celem jest utworzenie modelu zapobiegania przemocy, jego testowanie w wybranych samorządach, a następnie praktyczne wdrożenie w skali ogólnokrajowej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty zapobiegania przemocy domowej”

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Prawne aspekty zapobiegania przemocy domowej”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zintegrowany System Zapobiegania Przemocy Domowej”

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: „ Zintegrowany System Zapobiegania Przemocy Domowej”

qq online qq online qq online qq online