Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy domowej (zapowiedź)

„Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, którą w dniach 11-12 kwietnia organizuje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Debata naukowców jest zwieńczeniem polsko-norweskiego projektu, którego celem jest utworzenie modelu zapobiegania przemocy, jego testowanie w wybranych samorządach, a następnie praktyczne wdrożenie w skali ogólnokrajowej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty zapobiegania przemocy domowej”

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Prawne aspekty zapobiegania przemocy domowej”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zintegrowany System Zapobiegania Przemocy Domowej”

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: „ Zintegrowany System Zapobiegania Przemocy Domowej”

Globalne strategie zapobiegania przestępczości

Doktor Justyna Włodarczyk-Madejska z Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości IWS wzięła udział w międzynarodowej konferencji poświęconej zapobieganiu przestępczości i wiktymizacji. W trakcie konferencji oprócz reprezentacji naukowców z Polski swoje wystąpienia zaprezentowali  prelegenci m. in.  z Indii, Wietnamu, Malezji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Kanady i Nigerii.

Profesjonalizm pracy z przestępcami seksualnymi (zapowiedź)

„Profesjonaliści podejmujący interwencje psychologiczne wobec skazanych za przestępstwa seksualne” – to tytuł konferencji naukowej z udziałem prawników i psychologów, która odbędzie się 20 marca w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

qq online qq online qq online qq online