Aktualności

Debata Oksfordzka o wyzwaniach migracji (zapowiedź)

„Wyzwania migracyjne – odpowiedzi prawne” – to temat trzeciej edycji Debaty Oksfordzkiej, która odbędzie się  9 października 2023 w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Jej celem jest zwrócenie uwagi obywateli Europy na ważne i istotne tematy związane z przyszłością Europy, a w szczególności Europy Środkowej.

Cyberbezpieczeństwo na Forum Krynica 2023

„Od trolla do szpiega. Przeciwdziałanie cyberprzestępcom i cyberszpiegostwu jako zadanie dla instytucji i obywateli” – to temat panelu dyskusyjnego na Forum Krynica 2023, w który wziął udział dyrektor IWS. – W Polsce istnieją odpowiednie ramy prawne w celu zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzestępczości. Są to przepisy spełniające międzynarodowe standardy, które są na bieżąco monitorowane – mówił w Krynicy prof. Marcin Wielec.

Szóste międzynarodowe seminaria naukowe (zapowiedź)

Skuteczniejsza ochrona rolników i dzieci niepełnosprawnych, efektywność prawa w aspekcie cyberprzestępczości oraz zagadnienie wolności sumienia – to tematy otwartych seminariów naukowych, które organizuje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w ramach trzeciej edycji Polsko-Węgierskiej Platformy Badawczej 2023.  

 

Doroczna konferencja Europy Środkowej

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej „II. Annual Scientific Conference of the Central European Academy” na Węgrzech. Celem dorocznej konferencji jest zapewnienie platformy współpracy dla wybitnych młodych naukowców z regionu Europy Środkowej.

Niemieckie sądownictwo w okupowanej Polsce (zapowiedź)

Odpowiedzialność za działalność sądownictwa niemieckiego w okupowanej Polsce (1939-1945) – to temat konferencji popularno-naukowej, którą 25 września organizuje Instytut Pamięci Narodowej we współpracy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Nad konferencją patronat honorowy objął Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Wyzwania migracyjne Europy Środkowej (wideo)

Naukowcy z Polski, Węgier, Rumuni, Słowacji, Czech, Słowacji, Chorwacji i Serbii uczestniczyli w konferencji pt. „Prawne odpowiedzi na wyzwania migracyjne – spojrzenie młodych badaczy”. – Biorąc pod uwagę obecne okoliczności i wydarzenia społeczno-polityczne, których jesteśmy świadkami, temat naszej konferencji ma dziś ogromne znaczenie – mówił dyrektor IWS prof. Marcin Wielec.

qq online qq online qq online qq online