Plakat Poland vs Central nET
orel2
Slajder_02
Slajder_05
Slajder_04
Slajder_01
Slajder_06
Slajder_03
Slajder_07
Aktualności

Nagrody IWS za najlepsze habilitacje i doktoraty

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się posiedzenie Kapituły IV Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. Po długich obradach, dyskusji i głosowaniu 28 listopada 2022 r. ogłoszono wyniki konkursu.

Delegacja naukowo-badawcza w Norwegii

Wizyta naukowo-badawcza delegacji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na Uniwersytecie w Stavanger. Spotkania w Norwegii są ważnym etapem międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy Domowej”.

Szkolenia z przestępczości bankowej i internetowej

Kilkadziesiąt młodych wzięło udział w II zjeździe w ramach Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Uczestnicy podczas paneli szkoleniowych dowiedzieli m. in. jakie są granice wolności słowa w mediach oraz znamiona przestępstw bankowych i internetowych. Ponadto poszerzyli swoja wiedzę o problematykę dowodów elektronicznych w procesie karnym.

Sztuczna inteligencja i ochrona osób starszych

Kilkudziesięciu wybitnych naukowców z Polski i Węgier podsumowało badania prowadzone w 2022 roku. Podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wskazano m. in. na potrzebę przyspieszenia prac regulacyjnych nad sztuczną inteligencją oraz zwiększenia ochrony prawnej osób starszych.   

Zapowiedź: Wyniki prac polsko-węgierskiej platformy badawczej

Jak ustalić odpowiedzialność karną, gdy sprawcą jest sztuczna inteligencja, jaka powinna być ochrona procesowa osób starszych i efektywność sądownictwa administracyjnego – to tylko przykładowe tematy polsko-węgierskiej konferencji naukowej, na którą 21-22 listopada zaprasza Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Kilkunastu młodych wzięło udział w kolejnym szkoleniu medialnym w ramach  Akademii Komunikacji Społecznej – program edukacyjny Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzieli się m. im. jak prowadzić komunikację z mediami w sytuacjach kryzysowych.