Glowne
orel2
Slajder_02
Slajder_05
Slajder_04
Slajder_01
Slajder_06
Slajder_03
CAS
Slajder_07
News

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji. To właśnie oni, pozostawiając swoich najbliższych, całe swoje wcześniejsze życie, walczyli za naszą Ojczyznę, niejednokrotnie przelewając swoją krew – byśmy mogli żyć w wolnej Polsce.

Nowa kadencja Rady Naukowej

W dniu 11 lutego 2021 r., w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się uroczyste posiedzenie nowej kadencji Rady Naukowej. Rada Naukowa Instytut Wymiaru Sprawiedliwości jest organem stanowiącym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-naukowej.