News

Przeciwdziałanie przemocy domowej (zapowiedź)

„Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, którą w dniach 11-12 kwietnia organizuje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Debata naukowców jest zwieńczeniem polsko-norweskiego projektu, którego celem jest utworzenie modelu zapobiegania przemocy, jego testowanie w wybranych samorządach, a następnie praktyczne wdrożenie w skali ogólnokrajowej.

Scientific Conference “Legal Aspects of the Prevention of Domestic Violence”

The Justice Institute invites you to participate in scientific conference: “Legal aspects of domestic violence prevention”.

International Scientific Conference “Integrated System for the Prevention of Domestic Violence”.

The Justice Institute invites you to participate in the international scientific conference: ” Integrated System for Prevention of Domestic Violence”.

Globalne strategie zapobiegania przestępczości

Doktor Justyna Włodarczyk-Madejska z Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości IWS wzięła udział w międzynarodowej konferencji poświęconej zapobieganiu przestępczości i wiktymizacji. W trakcie konferencji oprócz reprezentacji naukowców z Polski swoje wystąpienia zaprezentowali  prelegenci m. in.  z Indii, Wietnamu, Malezji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Kanady i Nigerii.

Profesjonalizm pracy z przestępcami seksualnymi (zapowiedź)

“Profesjonaliści podejmujący interwencje psychologiczne wobec skazanych za przestępstwa seksualne” – to tytuł konferencji naukowej z udziałem prawników i psychologów, która odbędzie się 20 marca w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

qq online qq online qq online qq online