IWS-zdjecie-strona-glowna
IWS-baner-3
IWS-baner-4
IWS-baner-7
IWS-baner-6
IWS-baner-2
IWS-baner-5
News

Konkurs im. prof. Lecha Morawskiego rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty został Konkurs im. prof. Lecha Morawskiego na najlepszą pracę magisterską. Komisja konkursowa I. nagrodą wyróżniła Kajetana Rajskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę “Aspekty prawne przekazania władzy i funkcjonowania urzędu Prezydenta RP na uchodźstwie w 1939 r.” II. nagrodę otrzymała Justyna Świerczek z KUL na pracę “Zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako dyrektywa poprawnej legislacji”.

Spotkanie z min. Łukaszem Piebiakiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

W sobotę 17 listopada 2018 roku podczas I zjazdu kolejnych edycji Pracowni Liderów Prawa gościliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Łukasza Piebiaka. Min. Łukasz Piebiak jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2009-2010 pracował w zespole ekspertów ds. reformy wymiaru sprawiedliwości powołanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2011 r. stały współpracownik Banku Światowego przy przygotowywaniu raportów Doing Business w kategoriach Enforcing Contracts oraz Resolving Insolvency.

Prawne instrumenty zwalczania obrotu tzw. dopalaczami

28 marca 2018 r. odbył się w Lesznie kongres “Prawne instrumenty zwalczania obrotu tzw. dopalaczami”, którego współorganizatorem i głównym merytorycznym wykonawcą byli pracownicy Sekcji Prawa i Procesu Karnego. Materiały z Kongresu zostały opublikowane w Acta Iuris Stetinensis (nr 2/2018). Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi: cały numer dostępny online https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/893/.