Glowne
orel2
Slajder_02
Slajder_05
Slajder_04
Slajder_01
Slajder_06
Slajder_03
CAS
Slajder_07
News

Finał konkursu „153+1”

Dnia 18 grudnia 2020 roku odbył się w formie zdalnej finał konkursu pt. „153+1”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Konkurs odbył się w ramach projektu „Cyberbezpieczeństwo Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”, który jest współfinansowany ze środków Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Konferencja naukowa: „Eutanazja w „praworządnych” czasach”

W środę 9 grudnia Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową „Eutanazja w „praworządnych” czasach”. Prelegenci z różnych ośrodków akademickich podjęli się naukowej analizy zjawiska eutanazji w ujęciu interdyscyplinarnym i komparatystycznym w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.Konferencję otworzył dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Marcin Wielec, który nakreślił ramy dyskusji i powitał gości i prelegentów.

Konferencja naukowa „Przyszłość UE. Budżet i praworządność”

Istnieje spór co do wizji, jak ma wyglądać Unia Europejska i jaką rolę będą w niej odgrywały państwa narodowe. Politycy niemieccy podejmują dalekosiężne działania, żeby w najbliższych latach zmienić traktat. Zmiana ma doprowadzić do budowy państwa federacyjnego i likwidacji prawa weta dla państw narodowych – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro otwierając we wtorek (8 grudnia br.) konferencję naukową „Przyszłość Unii Europejskiej. Budżet i praworządność”. Debatę poświęconą kwestii powiązania wypłaty funduszy unijnych z tzw. praworządnością zorganizował Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.