Plakat Poland vs Central nET
orel2
Slajder_02
Slajder_05
Slajder_04
Slajder_01
Slajder_06
Slajder_03
CAS
Slajder_07
News

Jaka odpowiedzialność diecezji za przestępstwa duchownych?

„(Nie)odpowiedzialność cywilnoprawna kościelnych osób prawnych za czyny niedozwolone popełnione przez osoby duchowne”– to tytuł nowej publikacji z Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Wybitni prawnicy wskazują, że sądy popełniają błędy traktując hierarchiczność struktury Kościoła, jak relacje z podwładnymi w korporacjach i zwykłych spółkach prawa handlowego.

Jak lepiej zapobiegać przemocy domowej?

Naukowcy różnych dziedzin prawnych oraz nauk społecznych dyskutowali na temat lepszej skuteczności profilaktyki wobec przemocy domowej. Międzynarodowa konferencja w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości została zorganizowana w ramach programu polsko-norweskiej współpracy.   

Transmisja konferencji o przeciwdziałaniu przemocy

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczyna się międzynarodowa konferencja naukowa o przeciwdziałaniu przemocy domowej pt. „How to help victims of domestic violence and what can be done better? – review of existing solutions and proposition of new activities”.

Forum europejskiej kryminologii

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zaprezentowali polskie badania na specjalistycznej konferencji międzynarodowej  Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, która odbyła się w  Maladze. 

Human Dignity, Law, and Religious Diversity

From 19 to 21 September 2022, the 6th ICLARS Conference was held in Cordoba, Spain entitled Human Dignity, Law, and Religious Diversity: Designing the Future of Inter-Cultural Societies.

Wyniki konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji

W dniu 26 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji, ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2022 r.