News

Geopolityka, strategia i zarządzanie kryzysowe

W Centrum Analiz Strategicznych IWS odbył się drugi zjazd Pracowni Zarządzania Strategicznego. Uczestnicy wzięli udział w wykładach i warsztatach nt. bezpieczeństwa, geopolityki i strategii zarządzania kryzysowego, które poprowadzili specjaliści z think tanku Strategy & Future. 

Strategia ochrony dzieci przed przestępczością seksualną (wideo)

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował konferencję naukową poświęconą założeniom i wdrażaniu krajowemu planowi przeciwdziałania przestępstwom pedofilskim. Wzięli w niej udział eksperci z różnych dziedzin oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych. – Zwalczanie przemocy wobec dzieci, a zwłaszcza przemocy seksualnej, powinno być obowiązkiem każdego z nas – powiedział prof. Paweł Sobczyk, zastępca dyrektora IWS.

Sukces IWS w międzynarodowym konkursie Rady Europy

Zespół z Polski zdobył w Paryżu trzecie miejsce w maratonie projektowania rozwiązań cyfrowych w wymiarze sprawiedliwości. W konkursie Rady Europy w reprezentacji Polski znalazł się dr Bartłomiej Oręziak, koordynator Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. 

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

W dniu 20 listopada br. odbyło się posiedzenie Kapituły „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. Po długich obradach nagrody przyznano:

Naukowcy z dziesięciu państw Europy Centralnej podsumowali badania

50 badaczy z 18 ośrodków naukowych w dziesięciu krajach Europy Środkowej zaprezentowało wyniki badań porównujących systemy prawne poszczególnych państw oraz rekomendacje ustawodawcze dla krajowych ministerstw i parlamentów. – Chodzi o uczenie się od siebie nawzajem i wspólnie poprawiać nasze systemy prawne – mówi dr hab. Marcin Wielec, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Pierwszy Krajowy Plan zwalczania przemocy seksualnej wobec dzieci (zapowiedź)

“Pierwsza polska strategia walki z przemocą seksualną wobec dzieci – geneza i wdrażanie” – to tytuł konferencji organizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, podczas której grono ekspertów zaprezentuje Krajowy Plan przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich. Konferencja rozpocznie się 17 listopada o godz. 11.00 w siedzibie IWS.

qq online qq online qq online qq online