CURRENT MEMBERS OF THE SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

dr Beata Bieńkowska – chairman

 dr Jerzy Słyk – deputy chairman

prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska – deputy chairman

prof. UO dr hab. Jerzy Nikołajew

prof. dr hab. Łukasz Pohl

 

dr hab. Piotr Mostowik

  dr hab. Przemysław Ostojski

dr hab. Grzegorz Pastuszko

 dr Maciej Dybowski

 dr Grzegorz Ocieczek

dr Paweł Ostaszewski

 

qq online qq online qq online qq online