CURRENT MEMBERS OF THE SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

 

 dr hab. Michał Warciński – chairman

 prof. UKSW dr hab. Grzegorz Jędrejek – deputy chairman

 dr Jerzy Słyk – deputy chairman

 prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

 prof. UKSW dr hab. Mariusz Muszyński

 prof. dr hab. Andrzej Siemaszko

 dr Beata Bieńkowska

 dr Maciej Dybowski

 dr Grzegorz Ocieczek

 mgr Paweł Bachmat

 

dr hab. Michał Warciński – chairman

prof. UKSW dr hab. Grzegorz Jędrejek – deputy chairman

dr Jerzy Słyk – deputy chairman

prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

prof. UKSW dr hab. Mariusz Muszyński

prof. dr hab. Andrzej Siemaszko

dr Beata Bieńkowska

dr Maciej Dybowski

dr Grzegorz Ocieczek

mgr Paweł Bachmat