PUBLIC LAW

 

 “Wokół prac nad ustawą zasadniczą Węgier”

-J.E. László Trócsányiego, Warszawa 2017

 ”Kuratela Sądowa. Sukcesy i Porażki.”

– red. Dobrochna Wójcik, Warszawa 2010

 “Wymiar sprawiedliwości w Europie. Polska na tle wybranych krajów”

– Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, Marek Marczewski, Warszawa 2006

 “Administration of Justice in Poland”

– Michał Jankowski, Andrzej Siemaszko, Warszawa 1999

 ”Granice wykładni sędziowskiej (IWS – współwydawca) Hugues Rabault”

– tłumaczyła Barbara Janicka, red. nauk. Ewa Łętowska, Warszawa 1997 (współwydawca)

 ”Ławnicy. Rezultaty badań empirycznych.”

– red. Andrzej Siemaszko, Warszawa 1994

 

qq online qq online qq online qq online