Standardy prawne Rady Europy. Zalecenia. Tom IV – Sądownictwo. Organizacja

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Jerzy Jasiński, Przedmowa 7

 

Jerzy Jasiński, Zalecenia Rady Europy jako przejaw jej prawotwórczej działalności 11
Zalecenie nr R(94)12 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące niezawisłości, sprawności i roli sędziów 25
Memorandum wyjaśniające 30
Uzupełnienie: Podstawowe zasady [Narodów Zjednoczonych] niezależności sądów i niezawisłości sędziów 44
Zalecenie nr R(95)12 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące zarządzania wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych, 50
Raport dotyczący zarządzania wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych 54
Zalecenie nr R(87)18 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące uproszczenia wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych 112

 

Memorandum wyjaśniające 121
Zalecenie nr R(96)8 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące polityki kryminalnej w Europie w okresie przemian 142
Memorandum wyjaśniające do Zalecenia nr R(96)8 dotyczącego polityki kryminalnej w Europie w okresie przemian 148
Zalecenie nr R(92)17 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące spójności orzekania karnego164
Memorandum wyjaśniające 171
Zalecenie nr R (88)18 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorstw mających osobowość prawną za przestępstwa popełnione w trakcie prowadzenia działalności 201
Memorandum wyjaśniające 204
Zalecenie nr R(81)7 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące środków ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości 212

Memorandum wyjaśniające 215
Zalecenie nr R(93)l Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące skutecznego dostępu do prawa i wymiaru sprawiedliwości osób w sytuacji wielkiego ubóstwa 233Raport wyjaśniający 236
Zalecenie nr R(86)12 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące środków zapobiegania nadmiernemu obciążeniu sądów i jego zmniejszania 241
Memorandum wyjaśniające 244
Zalecenie nr R(84)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące zasad procedury cywilnej zmierzających do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości 253
Memorandum wyjaśniające 257
Zalecenie nr R(95)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące wprowadzenia systemów i procedur odwoławczych w sprawach cywilnych i handlowych oraz usprawnienia ich działania 268
Memorandum wyjaśniające 274
Aneks Lista Konwencji i rezolucji/zaleceń opracowanych przez Europejski Komitet Problemów Przestępczości CDPC (1958-1998) 291
Konwencje i raporty wyjaśniające 291
Rezolucje/zalecenia 297