Współpraca IWS z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – Państwowy Instytut Badawczy zawarły porozumienie o współpracy. Stosowny dokument został podpisany 18 stycznia 2023 r. Sygnatariuszami memorandum są dyrektor IWS prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec i dyrektor NASK Wojciech Pawlak.


Młodzi liderzy poznali prawo nowych technologii

Kilkudziesięciu młodych miało okazję spotkać się oraz dyskutować z przedstawicielami środowisk prawniczych w ramach czwartego zjazdu II edycji Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Misją przedsięwzięcia  jest kształcenie przyszłych państwowych elit.


Komunikacja we współczesnych mediach

Studenci i absolwenci uczelni wyższych zakończyli jesienno-zimową Akademię Komunikacji Społecznej. Dwadzieścia osób z całej Polski miało okazję zdobycia nowych kompetencji m. in. z zakresu wystąpień publicznych, teorii komunikacji czy warsztatu dziennikarstwa śledczego.


Zapowiedź: Ostatni zjazd Akademii Komunikacji Społecznej

Już w najbliższy weekend, 14 i 15 stycznia 2023 r. w Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości odbędzie się kolejny i zarazem ostatni zjazd Akademii Komunikacji Społecznej – programu edukacyjnego IWS.


Jak chronić “twórczość” sztucznej inteligencji?

,,Sztuczna inteligencja w prawie własności intelektualnej” – to tytuł publikacji autorstwa prof. UMCS dr hab. Adriana Niewęgłowskiego, która jest bezpłatnie udostępniona przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.


Młodzi liderzy prawa poznali pracę prokuratury

Blisko 30 młodych adeptów prawa miało okazję spotkać się oraz dyskutować z przedstawicielami środowisk prawniczych w ramach trzeciego  zjazdu II edycji Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Misją przedsięwzięcia  jest kształcenie przyszłych państwowych elit.


Results of the competition for the best essay on the right to privacy

The Institute of Justice in Warsaw, in cooperation with the Scientific Circle of Criminal Procedure at the Faculty of Law and Administration of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, organised a cooperation for the best essay on the right to privacy. The event was organised in the Central European Professors Network 2022 research project.


Training of domestic violence prevention specialists

50 participants from 14 local governments took part in a training of specialists for employees of municipalities and aid institutions within the framework of the research project titled. “Integrated System for Prevention of Domestic Violence,” which is being implemented by the Justice Institute. The trainings are part of the Polish-Norwegian cooperation project.


The right to privacy in the digital age

An international scientific conference on the right to privacy in the digital age was held at the Hungarian Academy of Sciences. Academics from the Czech Republic, Croatia, Poland, Hungary, Serbia, Slovakia, Slovenia participated in the legal debate of Central Europe. The conference on December 1, 2022 was opened by the director of the Institute of Justice, Prof. Marcin Wielec.     


Zagrożenia dla władzy rodzicielskiej

Współczesne zagrożenia dla władzy rodzicielskiej – to temat konferencji naukowej zorganizowanej na Węgrzech przez University of Miskolc – Central European Academy, która odbyła się 5 grudnia 2022 r. w siedzibie Węgierskiej Akademii Nauk w Miszkolc. W międzynarodowej debacie udział wzięli naukowcy z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.    


Następna strona »