Rozwój współpracy naukowej Europy Środkowej

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wzięli udział w polsko-węgierskich rozmowach na temat rozwoju badań naukowych oraz szkolnictwa wyższego w Europie Środkowej. 


Księga Jubileuszowa (zapowiedź)

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ma zaszczyt poinformować grono Czytelników o wydaniu Księgi jubileuszowej z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego pt. Człowiek, społeczeństwo i państwo z perspektywy nauk kryminologicznych, pod wytrwałą i skrupulatną redakcją naukową Ewy M. Guzik-Makaruk, Katarzyny Laskowskiej i Wojciecha Filipkowskiego.


Competition for the best paper on the migration law

We would like to invite you to participate in the competition for the best paper in the field of migration law organized by the Institute of Justice.


Oxford Debate on the challenges of migration (preview)

“Migration challenges – legal responses” – is the theme of the third edition of the Oxford Debate, which will be held on October 9, 2023 at the headquarters of the Justice Institute. Its purpose is to draw the attention of European citizens to important and relevant topics related to the future of Europe, and Central Europe in particular.


Cyberbezpieczeństwo na Forum Krynica 2023

“Od trolla do szpiega. Przeciwdziałanie cyberprzestępcom i cyberszpiegostwu jako zadanie dla instytucji i obywateli” – to temat panelu dyskusyjnego na Forum Krynica 2023, w który wziął udział dyrektor IWS. – W Polsce istnieją odpowiednie ramy prawne w celu zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzestępczości. Są to przepisy spełniające międzynarodowe standardy, które są na bieżąco monitorowane – mówił w Krynicy prof. Marcin Wielec.


Szóste międzynarodowe seminaria naukowe (zapowiedź)

Skuteczniejsza ochrona rolników i dzieci niepełnosprawnych, efektywność prawa w aspekcie cyberprzestępczości oraz zagadnienie wolności sumienia – to tematy otwartych seminariów naukowych, które organizuje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w ramach trzeciej edycji Polsko-Węgierskiej Platformy Badawczej 2023.  

 


Doroczna konferencja Europy Środkowej

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej „II. Annual Scientific Conference of the Central European Academy” na Węgrzech. Celem dorocznej konferencji jest zapewnienie platformy współpracy dla wybitnych młodych naukowców z regionu Europy Środkowej.


Niemieckie sądownictwo w okupowanej Polsce (zapowiedź)

Odpowiedzialność za działalność sądownictwa niemieckiego w okupowanej Polsce (1939-1945) – to temat konferencji popularno-naukowej, którą 25 września organizuje Instytut Pamięci Narodowej we współpracy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Nad konferencją patronat honorowy objął Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.


Migration challenges of Central Europe (video)

Researchers from Poland, Hungary, Romania, Slovakia, the Czech Republic, Slovakia, Croatia and Serbia participated in a conference entitled “Legal Responses to Migration Challenges – View of Young Researchers” – given the current circumstances and socio-political events we are witnessing, the topic of our conference is of great importance today,” said IWS Head Prof. Marcin Wielec.

 


Prezentacja badań IWS na EUROCRIM 2023

Badania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zaprezentowane na dorocznej międzynarodowej konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego – EUROCRIM 2023.

 


Następna strona »
qq online qq online qq online qq online