Konkurs im. prof. Lecha Morawskiego rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty został Konkurs im. prof. Lecha Morawskiego na najlepszą pracę magisterską. Komisja konkursowa I. nagrodą wyróżniła Kajetana Rajskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę “Aspekty prawne przekazania władzy i funkcjonowania urzędu Prezydenta RP na uchodźstwie w 1939 r.” II. nagrodę otrzymała Justyna Świerczek z KUL na pracę “Zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako dyrektywa poprawnej legislacji”.


Prawne instrumenty zwalczania obrotu tzw. dopalaczami

28 marca 2018 r. odbył się w Lesznie kongres “Prawne instrumenty zwalczania obrotu tzw. dopalaczami”, którego współorganizatorem i głównym merytorycznym wykonawcą byli pracownicy Sekcji Prawa i Procesu Karnego. Materiały z Kongresu zostały opublikowane w Acta Iuris Stetinensis (nr 2/2018). Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi: cały numer dostępny online https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/893/.


Promotion of the book by the Minister of Justice of Hungary J.E. László Trócsányi

On October 20, an exceptional event took place at the Institute of Justice, where J.E. László Trócsányi, Minister of Justice of Hungary, presented the Polish translation of his book entitled “Around work on the Hungarian Basic Law. Constitutional identity and European integration. ” The meeting was attended by the Minister of Justice Attorney General Zbigniew Ziobro.


Naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących zabójstwa człowieka

4 października 2017 roku w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się seminarium poświęcone kwestii wykładni znamion kwalifikujących zabójstwa człowieka. W trakcie seminarium referaty wygłosili prof. Łukasz Pohl, dr Konrad Burdziak, dr Michał Jankowski oraz mgr Paulina Banaszak.