Prawa Człowieka na zjeździe liderów

Uprawnienia małoletnich w postępowaniu cywilnym, system ochrony Praw Człowieka oraz kazusy dotyczące skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – to główne tematy drugiego zjazdu Pracowni Liderów Prawa Junior, które odbyło się 27 maja w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. 


Scientific and research visit of IWS delegates to Norway

The representatives of the Institute of Justice participated in a scientific research visit to Norway. The meeting of the delegation from Poland with scientists from the Norwegian University of Stavanger was the next stage of the international research project entitled “The Integrated System of Domestic Violence Prevention”.


Konkurs na Międzynarodowy Dzień Mediacji 2023

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na  plakat promujący mediację – alternatywny do sądowego sposób rozwiązywania sporów. Zwycięskie prace uświetnią tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, które przypadają w październiku. 


Komunikacyjna w sytuacjach kryzysowych

W siedzibie Centrum Analiz Strategicznych odbył się II. zjazd Akademii Komunikacji Społecznej.  W tym wyjątkowym programie edukacyjnym Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości biorą udział młode osoby, które w swojej codziennej pracy społecznej i zawodowej stykają się z szeroko rozumianą komunikacją społeczną.


Jak lepiej chronić dzieci przed przemocą? (transmisja wideo)

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczyna się konferencja naukowa pt. “Ochrona, wsparcie, pomoc – w trosce o najmłodszych”. Dyskusja na temat prawnej ochrony nieletnich doskonale wpisuje się w dorobek naukowy tej instytucji. – IWS prowadzi wiele badań oraz projektów, w których centrum jest troska o dzieci, czyli najsłabsze ogniwo całego systemu prawnego – mówi prof. Marcin Wielec, dyrektor IWS.   


Ochrona dzieci przed przemocą (zapowiedź)

“Ochrona, wsparcie, pomoc – w trosce o najmłodszych” – to tytułu konferencji, na którą  22 maja zaprasza Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. W trakcie dyskusji z udziałem psychologów, prawników i  seksuologów podjęty zostanie temat przemocy wobec dzieci i nowych rozwiązań prawnych, których celem jest zwiększenie ochrony małoletnich.  


Kierunki badań i rozwoju IWS (Wywiad)

Polska jest największym państwem naszego regionu i powinna animować badania oraz koordynować pracę wiodących instytucji naukowych Europy Centralnej. Jako Instytut Wymiaru Sprawiedliwości musimy działać tak jak instytucje zachodnie, czyli organizować konferencje, rozdawać granty badawcze i stawiać na młodych naukowców, którzy będą mieli wpływ na europejską politykę w przyszłości – mówi prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Prodziekan ds. kierunku Prawo i Człowiek w cyberprzestrzeni oraz Kierownik Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Ukazały się monografie naukowe z polsko-węgierskich badań

Nakładem Wydawnictwa IWS ukazały się cztery monografie naukowe, które są zwieńczeniem prac Polish-Hungarian Research Platform 2021. Anglojęzyczne publikacje dotyczą procesu legislacyjnego zmian w Konstytucji, rządów prawa, reformy sądownictwa administracyjnego oraz efektywności wymiaru sprawiedliwości.


Scientists from Norway on a visit to Poland

A delegation from the Norwegian University of Stavanger and representatives of the Justice Institute took part in scientific and research consultations held in Torun. Another visit of Norwegians to Poland is part of an international research project entitled. “Integrated system for prevention of domestic violence”.


Ruszyła wiosenno-letnia edycja Pracowni Liderów Prawa Junior

Kilkadziesiąt osób z całej Polski uczestniczyło w zajęciach w ramach pierwszego zjazdu III edycji Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Misją programu jest kształcenie przyszłych państwowych elit.


Następna strona »