Wyniki konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji

W dniu 26 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji, ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2022 r. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa i zwiększenie świadomości prawnej. Uczestnicy w ramach konkursu zobowiązani byli do przygotowania czterech esejów na tematy wskazane przez Instytut.


Open Scientific Seminar „Traditional and contemporary challenges”

We are pleased to announce that the Open Scientific Seminar of the Administrative Judiciary Team will be held on Friday, September 30, 2022.

In the third open scientific seminar the research group “The Reform of the Administrative Judiciary” participants will present general rules and challenges regarding their research topic in comparative aspects too.

 

The topic of the Seminar:

Traditional and contemporary challenges

 


Open Scientific Seminar „Access to the fair trial. Will AI is ready to help?”

We are pleased to announce that the Open Scientific Seminar of the Artificial Intelligence

Team will be held on Tuesday, September 27, 2022.

 

The topic of the Seminar:

Access to the fair trial. Will AI is ready to help?

 


Third Open Scientific Seminar of the Legal Protection of Older People team

We are pleased to announce that the 3rd Open Scientific Seminar of the Legal Protection of Older People team will be held on Monday, September 26, 2022.


Open Scientific Seminar “Mediation – Axiological, Theoretical and Practical Issues – How to Build a Consistent Model of Mediation?”

We are pleased to announce that the 3rd Open Scientific Seminar of the Mediation in Court Proceedings Team will be held on Friday, September 30, 2022.

 

The topic of the Seminar:

Mediation – Axiological, Theoretical and Practical Issues – How to Build a Consistent Model of Mediation?


International conference on counteracting domestic violence

The Institute of Justice invites you to participate in the international scientific conference on counteracting domestic violence, entitled “How to help victims of domestic violence and what can be done better? – review of existing solutions and proposition of new activities ”.
The conference will be organized on September 29-30, 2022 as part of the research project entitled “Integrated Domestic Violence Prevention System” which is run by the Institute of Justice in cooperation with the Norwegian University of Stavanger.


II edycja konkursu legislacyjnego Stwórz ustawę, zmieniaj prawo

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu legislacyjnego dla szkół ponadpodstawowych „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”!

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa. Konkurs daje uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego i zdobycia wiedzy o procesie legislacyjnym w praktyce.


II edycja konkursu mediacyjnego Postaw na mediację

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu mediacyjnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Postaw na mediację! Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym.


Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do II edycji Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

PRACOWNIA LIDERÓW PRAWA JUNIOR to nowoczesna forma kształcenia przyszłych państwowych elit zaadresowana do niepełnoletnich i pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach zjazdów szkoleniowych uczestnicy pod okiem znanych specjalistów z najbardziej renomowanych polskich uczelni, jak również praktyków z obszaru służby publicznej będą mieli okazję nabywać wiedzę i poszerzać swoje kompetencje z zakresu takich dziedzin, jak: prawo, politologia, socjologia czy stosunki międzynarodowe.


III edycja konkursu Liga Sprawiedliwości

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu Liga Sprawiedliwości!

 

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom możliwość wzięcia udziału w świetnej rozgrywce polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn.


Następna strona »