PRIVATE LAW

 

 W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość” Programy korekcyjno-edukacyjne

– Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała, Paweł Ostaszewski, Anna Więcek-Durańska, Dobrochna Wójcik, Warszawa 2017

“Umowy o korzystanie z rzeczy” najem – dzierżawa – leasing

– Witold Borysiak, Mateusz Grochowski, Jacek Sadomski, Warszawa 2016

“Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej”

– Dagmara Olczak-Dąbrowska (koncepcja i koordynacja projektu) – Andrzej Antkiewicz, Kamil Gołaszewski, Kamil Kazimierczak, Agnieszka Okońska, Dagmara Olczak-Dąbrowska, Paweł Ostaszewski, Emil Szczepanik, Zbigniew Woźniak, Warszawa 2016

“Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Analiza funkcjonowania – wnioski de lege ferenda”

– Marcin Dziurda, Piotr Rylski, Jacek Sadomski, Mikołaj Wild (koncepcja i koordynacja projektu), Warszawa 2015

“Względne zakazy małżeńskie”

– Maciej Domański, Warszawa 2013

 “Orzekanie separacji”

– Elżbieta Holewińska–Łapińska, Warszawa 2006

 ”Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie.Tom V. Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia.”

– red. nauk. Marek Safjan przy współpracy Iwony Hykaw, Warszawa 2002

 ”Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze. Tom V – Prawo gospodarcze.”

– red. nauk Marek Safjan przy współpracy Iwony Hykawy i Jacka Sadomskiego, Warszawa 1999

 “Adopcje zagraniczne w praktyce polskich sądów”

– Elżbieta Holewińska-Łapińska, Warszawa 1998

 “Niemieckie prawo insolwencyjne”

– red. nauk. Jan Brol, przełożył Marek A. Zieliński, Warszawa 1996

 ”Spółki prawa handlowego”

– Jan Brol, Warszawa 1993

 

qq online qq online qq online qq online