Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Analiza funkcjonowania – wnioski de lege ferenda

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Wykaz skrótów 13

 

Wprowadzenie 17

Cześć I. Granice swobody prawodawczej

 

Rozdział I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych a Konstytucja RP 21

 

Rozdział II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych a europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 30

Część II. Funkcjonowanie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego, badanie empiryczne

 

Rozdział III. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego 51

 

Rozdział IV. Założenia i wyniki analizy empirycznej spraw sądowych 84

 

Rozdział V. Zwolnienie od kosztów sądowych – niezbędny element systemu 99

Część. III. Koszty sądowe w sprawach cywilnych – perspektywa zmian

 

Rozdział VI. Analiza prawnoporównawcza 195

 

Rozdział VII. Analiza postulatów de lege ferenda oraz projektowanych zmian ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 216

 

Rozdział VIII. Egzekucja należności sądowych – problem ustrojowy 259

 

Załącznik – Kwestionariusz badania ankietowego dla poszczególnych spraw 277

 

Wykaz orzecznictwa 281

 

Bibliografia 289


qq online qq online qq online qq online