RAPORTY

Prawo prywatne:

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 20182017

Prawo karne i kryminologia

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Prawo rodzinne

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 20182017

Analizy wymiaru sprawiedliwości

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 20182017

Prawa podstawowe

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

2024

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA

ANALIZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
[739] Przestępstwa związane ze zorganizowanymi wyłudzeniami podatku od towarów i usług (VAT) w praktyce sądowej – dr Konrad Buczkowski, Joanna Klimczak, dr Paweł Ostaszewski, Paweł Bachmat

2023

PRAWO PRYWATNE
PRAWA RODZINNE
[733] Orzekanie tzw. adopcji zagranicznych w latach 2018–2022 –  dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS
PRAWA PODSTAWOWE
[727] Prawa starszych dorosłych – dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka
ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[719] Uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa na wniosekdr Konrad Buczkowski, mgr Roland Szymczykiewiczk
[716] Czynności sprawdzające (art. 307 k.p.k.) – dr hab. Adam Taracha, prof. IWS

2022

ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
PRAWA PODSTAWOWE
[692] Prawa mniejszości narodowych w Republice Chorwacji dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB
[687] Komparatystyka prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w Danii – dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela, dr Ewa Milczarek
[674] Wybrane zagadnienia wymiaru sprawiedliwości i statusu sędziów w Szwecji dr hab. Bogusław Przywora, dr Aleksander Wróbel
[672] Wybrane zagadnienia wymiaru sprawiedliwości i statusu sędziów na Litwie dr Agnė Juškevičiūtė-Vilienė – Wydział Prawa, Uniwersytet Wileński , dr Katarzyna Szwed – Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Rzeszowski
[667] Modele ustrojowego usytuowania prokuratury – dr hab. Jarosław Szymanek
PRAWO RODZINNE

PRAWO PRYWATNE
[652] Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych – dr hab. Anna Hrycaj, dr Patryk Filipiak, Bartosz Sierakowski, Jakub Rak
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[639] Handel ludźmi – raport z badań – prof. dr hab. Łukasz Pohl, dr Paulina Banaszak-Grzechowiak, dr Konrad Burdziak, Łukasz Buczek, Robert Mroczek 
[637] Mediacja w sprawach karnych w Finlandii – prof. dr hab. Eleonora Zielińska
[631] Reakcja karna na nieosądzoną wielość przestępstw tego samego sprawcy (wstępne uwagi ilustracyjne) – prof. dr hab. Łukasz Pohl, dr Konrad Burdziak, Paulina Banaszak-Grzechowiak 

2021

PRAWA PODSTAWOWE
[628] Prawa i obowiązki ojca w stosunku do osoby dziecka (standardy międzynarodowe) – dr hab. Bartosz Majchrzak, dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka
ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
[624] Regulacje prawne dotyczące gospodarki drzewnej – dr hab. Katarzyna Leśkiewicz, prof. UAM
PRAWO RODZINNE
PRAWO PRYWATNE
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[596] Przestępstwo zgwałcenia w wybranych państwach europejskich – raport z badania – Paulina Banaszak-Grzechowiak, dr Konrad Burdziak, prof. dr hab. Łukasz Pohl
[593] Odpowiedzialność za błędy medyczne w Polsce i Republice Federalnej Niemiec – wybrane aspekty – prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, dr Emilia Truskolaska, dr Ewelina Wojewoda

2020

PRAWA PODSTAWOWE
[589] Poradnictwo obywatelskie w świetle badań prawnoporównawczych – dr hab. Bogusław Przywora, dr Aleksander Wróbel
[584] Ochrona praw mniejszości narodowych w ustawodawstwie Republiki Białoruś – dr hab. Bogusław Przywora, dr Aleksander Wróbel
[582] Prawa mniejszości narodowych na Litwie – dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, dr Katarzyna Szwed
PRAWO PRYWATNE
PRAWO RODZINNE
[570] Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa – dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS
[567] Przysposobienie rozwiązywalne w orzecznictwie sądów powszechnych – dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[565] Kryminalizacja tzw. mowy nienawiści (analiza rozwiązań niemieckich) – Paulina Banaszak-Grzechowiak, dr Konrad Burdziak
ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
[558] Ogólnopolskie Badanie Wiktymizacyjne 2020. Raport z badania – dr Justyna Włodarczyk-Madejska, dr Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko

2019

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[552] Charakter prawny fałszywych wyjaśnień oskarżonego w polskim prawie karnym – dr Konrad Burdziak, dr hab. Adam Taracha, prof. dr hab. Łukasz Pohl 
[550] Zjawiska patologiczne na rynku farmaceutycznym – mgr farm. Magdalena Młynarek
[546] Standardy postępowania z nieletnimi – raport z badania – Paulina Banaszak, dr Konrad Burdziak 
[545] Przyczyny przewlekłości postępowania sądowego w sprawach karnych – dr Marcin Wielec, dr Konrad Buczkowski, dr Konrad Burdziak, dr Michał Jankowski, dr Paweł Ostaszewski, dr Justyna Włodarczyk-Madejska, Paweł Bachmat, Paulina Banaszak, Joanna Klimczak, Roland Szymczykiewicz
ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
[535] Tendencje wpływu spraw do polskich sądów powszechnych –  prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Paweł Ostaszewski, dr Justyna Włodarczyk-Madejska
[533] Koszty opinii biegłych z zakresu medycyny (raport z badania sondażowego) –  Justyna Włodarczyk-Madejska, Joanna Klimczak, dr Paweł Ostaszewski
PRAWA PODSTAWOWE

2018

ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
[507] Badanie poparcia dla zaostrzenia polityki karnej. Wyniki trzech sondaży opinii publicznej –  prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak
[506] Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Wyniki badania sondażowego –  prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, Justyna Włodarczyk-Madejska
PRAWO PRYWATNE
[505] Umowa pożyczki w orzecznictwie sądów powszechnych –  Nina Natalia Baranowska, Aleksandra Bolibok, Katarzyna Górecka-Ochnio, Mateusz Grochowski, Krzysztof Riedl, Redakcja: Mateusz Grochowski
[504]  Zasada koncentracji materiału procesowego i ciągłości rozprawy – analiza systemów prawnych  –  Ewelina Kajkowska (Wielka Brytania), Michał Dąbrowski (Austria), Maciej Orkusz (Holandia)
[503]  Działalność firm windykacyjnych i rozwiązania chroniące dłużnika przed nieuprawnionym działaniem takich podmiotów  –  dr Beata Bińkowska-Artowicz (Wielka Brytania i Irlandia), dr Rafał Dubowski (Hiszpania)
[502]  Dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami górniczymi –  radca prawny Józef Juras (współpraca dr Witold Borysiak)
[499] Funkcjonowanie sądów polubownych w systemach prawnych wybranych państw europejskich – Rafał Morek (red.), Filip Balcerzak, Anita Garnuszek, Natalia Mikołajczyk, Marek Neumann, Aleksandra Orzeł-Jakubowska, Adelina Prokop, Stanisław Sołtysik, Ewelina Wętrys
PRAWO RODZINNE
  [494] Orzeczenie zakazu kontaktów z dzieckiem – dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS
PRAWA PODSTAWOWE
 [489] Analiza prawno-porównawcza ustroju korporacyjnego wolnych zawodów prawniczych oraz rynku usług prawniczych w wybranych państwach, w kontekście regulacji i rynku w Polsce z uwzględnieniem dostępności obywateli do tych usług  – Anna Chodorowska (Francja), Xymena Dyduch (Hiszpania), Piotr Kapusta (Szwajcaria), Aleksandra Lisicka (Niemcy), Michał Masior (redakcja, Hiszpania, Niemcy, Anglia i Walia, USA), Aleksandra Pawełko (USA)
 [486] Integracja usług na rzecz rodzin – zagadnienia teorii i praktyki – dr Jarosław Przeperski (redakcja, część II),  dr Alberto I. Vargas (część I) adw. Monika Horna-Cieślak (część III), Leszek A. Kapler (część IV),
PRAWA KARNE I KRYMINOLOGIA
  [481] Wzajemne uznawanie orzeczeń probacyjnych – w praktyce II etap badań – prof. dr hab. Eleonora Zielińska, Joanna Klimczak 

 [474] Regulacja przestępstwa oszustwa w wybranych systemach prawnych państw Unii Europejskiej – dr Konrad Buczkowski, dr Michał Jankowski, Paweł Bachmat

2017

PRAWA PODSTAWOWE

PRAWO PRYWATNE

 [441] Analiza zagadnień ustrojowych związanych z funkcjonowaniem sądów najwyższych w ujęciu prawnoporównawczym. Kompetencje sądów najwyższych, sposób powoływania sędziów, obciążenie sprawami  – dr Zofia Snażyk (Wielka Brytania), Michał Kowalczyk (Węgry), dr Michał Zawiślak (Francja), dr Marta Osuchowska (Hiszpana), dr Piotr Kapusta (Niemcy i Szwajcaria), dr Andrzej Pogłódek (Rosja, Ukraina), dr Agata Kosieradzka-Federczyk (Włochy),  dr Wojciech Kwiatkowski (Stany Zjednoczone)
redakcja: dr Przemysław Sobolewski, dr Marcin Wielec

 [440] Struktura sądów najwyższych – analiza prawno-porównawcza  – dr Piotr Kapusta (Niemcy, Szwajcaria), dr Jędrzej Kondek (Czechy), Michał Kowalczyk (Węgry), dr Krystian Nowak (Mołdawia), dr Andrzej Pogłódek (Rosja, Ukraina), dr hab. Paweł Sobczyk (Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy), Paweł Suski (Austria), dr Wojciech Kwiatkowski (Stany Zjednoczone)
redakcja dr Przemysław Sobolewski

PRAWO RODZINNE

[434] Kontakty z dziećmi innych osób niż ich rodzice (art. 1136 k.r.o.) – dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, profesor IWS

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA

 [431] Strona podmiotowa przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem – prof. dr hab. Łukasz Pohl, dr Konrad Burdziak, Łukasz Buczek

 [428] Ochrona uczuć religijnych a wolność wypowiedzi – Sławomira Kotas, Paulina Lewandowska

 [427] Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r.  – naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących – prof. dr hab. Łukasz Pohl, dr Konrad Burdziak, dr Michał Jankowski, Paulina Banaszak

 [422] Terytorialne zróżnicowanie funkcjonowania wydziałów karnych sądów rejonowych – dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Anna Więcek-Durańska, Katarzyna Drapała

 [418] Praca dochodzeniowo-śledcza policji w opinii prokuratorów – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Michał Jankowski
ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 [415] Oszacowanie kosztu kompleksowego postępowania rozwodowego małżonków posiadających małoletnie dzieci – dr Paweł Ostaszewski Justyna Włodarczyk-Madejska, Współpraca: dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS dr Maciej Domański dr Jerzy Słyk

qq online qq online qq online qq online