Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Podstawowe Parametry dla Polski i pozostałych krajów (na podstawie zmodyfikowanych danych raportu CEPEJ 2010)

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Andrzej Siemaszko Wprowadzające uwagi metodologiczne 7

 

Beata Gruszczyńska Definicje i wyjaśnienia 13


Beata Gruszczyńska Budżet 17


Marek Marczewski Sądownictwo 29


Roman Kulma Prokuratura 53


Andrzej Siemaszko Zawody prawnicze 69 


Andrzej Siemaszko
 Polski wymiar Sprawiedliwości na tle Unii Europejskiej: w poszukiwaniu efektywności 79


Tabele 91