Ławnicy. Rezultaty badań empirycznych

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Uwagi wstępne 7

 

Rozdział pierwszy. OPIS BADAŃ 13
Charakterystyka kwestionariusza 13
Technika badawcza 15
Schematy doboru prób 17
Schemat losowania próby sędziów 17
Schemat losowania próby ławników 18
Podstawowe cechy społeczno-demograficzne badanych grup 19
Cechy społeczno-demograficzne sędziów 20
Cechy społeczno-demograficzne ławników 20

 

Rozdział drugi. ANALIZA REZULTATÓW 23
Współpraca sędziów z ławnikami 24
Udział ławników w różnych kategoriach spraw 26
Rola ławników w orzekaniu 28
Trudności związane z wykonywaniem funkcji ławnika 29
Różnice zdań między ławnikami i sędziami w trakcie głosowania 30
Ocena instytucji ławnika a orzekanie w określonej Kategorii spraw 31
Instytucja ławnika a niezawisłość sędziowska 33
Korzyści z instytucji ławnika dla wymiaru sprawiedliwości 34
Chęć ponownego kandydowania 36
Motywy pełnienia funkcji ławnika 38
Przyszły kształt instytucji ławnika 40
Poglądy sędziów a ich staż i miejsce pracy 45

 

Podsumowanie 46

 

Wnioski końcowe 48

 

Aneks 1. OCZEKIWANIA ZAROBKOWE SĘDZIÓW 53
Postulowane zarobki sędziów 53
Plany rezygnacji z zawodu sędziego 61
Podsumowanie 62
Wnioski 62
Aneks 2. ANKIETA UDZIAŁ ŁAWNIKÓW W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM 64
Wersja dla sędziów 64
Aneks 3. ANKIETA UDZIAŁ ŁAWNIKÓW W POSTĘPOWANIU SADOWYM 71
Wersja dla ławników 71


qq online qq online qq online qq online