Wymiar sprawiedliwości w Europie. Polska na tle wybranych krajów
SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

 

I NOTA METODOLOGICZNA – Andrzej Siemaszko 7

 

II. DEFINICJE I WYJAŚNIENIA Beata Gruszczyńska 13

 

III. SĄDOWNICTWO – wykresy opisał Andrzej Siemaszko  17
1. Wydatki na sądownictwo Współczynniki na jednego mieszkańca w euro 19
2. Wydatki na sądownictwo Odsetek budżetu państwa  20
3. Sędziowie Liczby bezwzględne  21
4. Sędziowie Współczynniki na 100 tys ludności  22
5. Postępowania dyscyplinarne Współczynniki na 1000 sędziów  23
6. Zarobki sędziego sądu najniższego szczebla Średnie roczne zarobki w tys euro 24
7. Zarobki sędziego sądu najniższego szczebla Relacje do średnich zarobków krajowych 25
8. Zarobki sędziego sądu najwyższego szczebla Średnie roczne zarobki w tys euro  26
9. Zarobki sędziego sądu najwyższego szczebla Relacje do średnich zarobków krajowych 27
10. Relacje zarobków sędziów sądu najniższego i najwyższego szczebla  28
11. Pracownicy administracji Liczby bezwzględne  29
12. Pracownicy administracji Współczynniki na 100 tys ludności 30
13. Pracownicy administracji Współczynniki na jednego sędziego 31
14. Sprawy ogółem Liczby bezwzględne 32
15. Sprawy ogółem Współczynniki na 100 tys ludności 33
16. Sprawy ogółem Współczynniki na jednego sędziego 34
17. Sprawy karne Współczynniki na 100 tys ludności  35
18. Sprawy cywilne Współczynniki na 100 tys ludności  36

 

IV. PROKURATURA – wykresy opisał Andrzej Siemaszko  37
19. Wydatki budżetowe na prokuraturę Współczynniki na jednego mieszkańca w euro 39
20. Wydatki na prokuraturę Odsetek budżetu państwa 40
21. Prokuratorzy Liczby bezwzględne  41
22. Prokuratorzy Współczynniki na 100 tys ludności  42
23. Postępowania dyscyplinarne Współczynniki na 1000 prokuratorów 43
24. Zarobki prokuratora prokuratury najniższego szczebla Średnie roczne zarobki w tys euro  44
25. Zarobki prokuratora prokuratury najniższego szczebla Relacje do średnich zarobków krajowych  45
26. Zarobki prokuratora prokuratury najwyższego szczebla Średnie roczne zarobki w tys euro  46
27. Zarobki prokuratora prokuratury najwyższego szczebla Relacje do średnich zarobków krajowych  47
28. Relacje zarobków prokuratorów najniższego i najwyższego szczebla  48
29. Relacje zarobków sędziów i prokuratorów najniższego szczebla 49
30. Relacje zarobków sędziów i prokuratorów najwyższego szczebla 50
31. Sprawy ogółem Liczby bezwzględne 51
32. Sprawy ogółem Współczynniki na 100 tys ludności 52
33. Sprawy ogółem Współczynniki na jednego prokuratora  53

 

V. POMOC PRAWNA – wykresy opisał Andrzej Siemaszko  55
34. Wydatki budżetowe na pomoc prawną Współczynniki na jednego mieszkańca w euro  57
35. Wydatki na pomoc prawną Odsetek budżetu państwa  58
36. Adwokaci i radcowie prawni Liczby bezwzględne  59
37. Adwokaci i radcowie prawni Współczynniki na 100 tys ludności  60
38. Sprawy dyscyplinarne wobec akdwokatów i radców prawnych Współczynniki na 1000 adwokatów i radców prawnych 61
39. Sprawy ogółem Współczynniki na jednego adwokata i radcę prawnego 62

 

VI. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W EUROPIE: ROZWAŻANIA PRO DOMO SUA – Andrzej Siemaszko 63
ANEKS  81
Tabela 1. Dane ogólne: ludność, budżet państwa, średnie roczne zarobki 82
Tabela 2. Wydatki na sądownictwo 83
Tabela 3. Zatrudnienie w sądach 84
Tabela 4. Postępowania dyscyplinarne wobec sędziów  85
Tabela 5. Wpływ spraw do sądów 86
Tabela 6. Wydatki na prokuraturę 87
Tabela 7. Zatrudnienie i wpływ spraw do prokuratur 88
Tabela 8. Postępowania dyscyplinarne wobec prokuratorów 89
Tabela 9. Wydatki na pomoc prawną 90
Tabela 10. Pomoc prawna: liczba spraw z udziałem obrońcy i pełnomocnika z urzędu  91
Tabela 11. Postępowania dyscyplinarne wobec adwokatów i radców prawnych 92


qq online qq online qq online qq online