Projekt

Rynek finansowy

Zespół implementacyjny

Aktualnie prowadzone prace skupiają się na wytworzeniu eksperckich opracowań związanych z poszczególnymi obszarami. W związku z tym, konieczne jest dokonanie, poprzez badania związane z rynkiem finansowym, podejścia analitycznego dotyczącego zarządzania instytucjami finansowymi z wykorzystaniem technologii utrudniających dokonywanie przestępstw w tym zakresie. Co istotne, podejmowane kompleksowe działania naukowe przyjmą pozycję u źródła problemu, koncentrując się na kwestii zarządzania instytucjami finansowymi oraz ocenie poziomu zaawansowania i zakresu wykorzystania technologii utrudniających dokonywanie przestępstw finansowych w tych podmiotach. W ramach prowadzonych badań zostanie pozyskana, a także zaktualizowana wiedza na temat zagranicznych rozwiązań w dziedzinie finansów oraz zagrożeń dla podstawowych zasad polskiego porządku prawnego.

Podejmowane badania dotyczą następujących płaszczyzn analitycznych:

1. Analiza rozwiązań organizacyjnych ułatwiających zachowanie kontroli instytucji finansowej nad operacjami realizowanymi przez jej pracowników w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

Rozwiązania organizacyjne w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości

 Zbadanie występujących rozwiązań organizacyjnych instytucji finansowych w polskim i zagraniczny porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);
 Zdefiniowanie rozwiązań organizacyjnych sprzyjających przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;
 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określoną formą organizacyjną instytucji finansowej a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;
 Wskazanie form organizacyjnych instytucji finansowych, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku finansowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);
 Zaproponowanie nowych rodzajów form organizacyjnych, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

Mechanizm kontroli instytucji finansowej w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości
 Zbadanie występujących mechanizmów kontroli instytucji finansowych w polskim i zagraniczny porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);
 Zdefiniowanie rodzajów mechanizmów kontroli sprzyjających przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;
 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określoną formą kontroli instytucji finansowej a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;
 Wskazanie rodzajów mechanizmów kontroli instytucji finansowych, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku finansowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);
 Zaproponowanie nowych rodzajów mechanizmów kontroli instytucji finansowej, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

Operacje realizowane przez pracowników w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości
 Zbadanie występujących typów operacji realizowanych przez pracowników instytucji finansowych w polskim i zagraniczny porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);
 Zdefiniowanie rodzajów operacji realizowanych przez pracowników instytucji finansowych sprzyjających przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;
 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami operacji realizowanych przez pracowników instytucji finansowych a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;
 Wskazanie rodzajów operacji realizowanych przez pracowników instytucji finansowych, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku finansowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);
 Zaproponowanie nowych rodzajów operacji realizowanych przez pracowników instytucji finansowej, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych;

2. Analiza procesu podejmowania decyzji w instytucjach finansowych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Określenie przyczyn procesów podejmowania decyzji w instytucjach finansowych (np. inicjatywa, metodologia oraz odpowiedzialność);

 Zbadanie występujących rodzajów procesów podejmowania decyzji w instytucjach finansowych w polskim i zagraniczny porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów procesów podejmowania decyzji w instytucjach finansowych sprzyjających przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami procesów podejmowania decyzji w instytucjach finansowych a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów procesów podejmowania decyzji w instytucjach finansowych, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku finansowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych rodzajów procesów podejmowania decyzji w instytucjach finansowych, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

3. Analiza zarządzania operacjami w instytucjach finansowych w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

 Określenie przyczyn procesów podejmowania decyzji w instytucjach finansowych (np. inicjatywa, metodologia oraz odpowiedzialność);

 Określenie genezy zarządzania operacjami w instytucjach finansowych (np. inicjatywa, metodologia oraz odpowiedzialność);

 Zbadanie występujących rodzajów zarządzania operacjami w instytucjach finansowych w polskim i zagraniczny porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów zarządzania operacjami w instytucjach finansowych sprzyjających przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami zarządzania operacjami w instytucjach finansowych a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów zarządzania operacjami w instytucjach finansowych, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku finansowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych rodzajów zarządzania operacjami w instytucjach finansowych, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

4. Analiza zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Określenie genezy zarządzania ryzkiem w instytucjach finansowych (np. inicjatywa, metodologia oraz odpowiedzialność);

 Zbadanie występujących rodzajów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w polskim i zagraniczny porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych sprzyjających przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku finansowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych rodzajów zarządzania ryzkiem w instytucjach finansowych, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych;

5. Analiza przygotowania obrony przed różnymi formami ataków na instytucje finansowe w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

 Określenie genezy przygotowania obrony przed różnymi formami ataków na instytucje finansowe (np. inicjatywa, metodologia oraz odpowiedzialność);

 Zbadanie występujących typów przygotowania obrony przed różnymi formami ataków na instytucje finansowe w polskim i zagraniczny porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zbadanie występujących typów ataków na instytucje finansowe w polskim i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów przygotowania obrony przed różnymi formami ataków na instytucje finansowe sprzyjających przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami przygotowania obrony przed różnymi formami ataków na instytucje finansowe a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów przygotowania obrony przed różnymi formami ataków na instytucje finansowe, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku finansowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych rodzajów przygotowania obrony przed różnymi formami ataków na instytucje finansowe, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

6. Analiza działalności międzynarodowych grup przestępczych oraz metod zapobiegania im w instytucjach finansowych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości.

Działalność międzynarodowych grup przestępczych w kontekście przyczyn zapobiegania przestępczości

 Zbadanie występujących typów działalności międzynarodowych grup przestępczych w Polsce i zagranicą (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów działalności międzynarodowych grup przestępczych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami działalności międzynarodowych grup przestępczych a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów działalności międzynarodowych grup przestępczych, które najmniej zagrażają występowaniu sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku finansowego, zarówno w Polsce jak i zagranicą (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

Metody zapobiegania działalności międzynarodowych grup przestępczych w instytucjach finansowych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości

 Zbadanie występujących typów metod zapobiegania działalności międzynarodowych grup przestępczych w instytucjach finansowych w polskim i zagraniczny porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów metod zapobiegania działalności międzynarodowych grup przestępczych w instytucjach finansowych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami metod zapobiegania działalności międzynarodowych grup przestępczych w instytucjach finansowych a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów metod zapobiegania działalności międzynarodowych grup przestępczych w instytucjach finansowych, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku finansowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych metod zapobiegania działalności międzynarodowych grup przestępczych w instytucjach finansowych, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

7. Analiza przestępstw finansowych dokonywane przez klientów instytucji finansowych oraz metod zapobiegania im w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości

Przestępstwa dokonywane przez klientów instytucji finansowych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości

 Zbadanie występujących typów przestępstw dokonywanych przez klientów instytucji finansowych w Polsce i zagranicą (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów przestępstw dokonywanych przez klientów instytucji finansowych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami przestępstw dokonywanych przez klientów instytucji finansowych a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów przestępstw dokonywanych przez klientów instytucji finansowych, które najmniej zagrażają występowaniu sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku finansowego, zarówno w Polsce jak i zagranicą (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej).

Metody zapobiegania przestępstwom dokonywanym przez klientów instytucji finansowych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości

 Zbadanie występujących typów metod zapobiegania przestępstwom dokonywany przez klientów instytucji finansowych w polskim i zagraniczny porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zdefiniowanie rodzajów metod zapobiegania przestępstwom dokonywanym przez klientów instytucji finansowych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, wraz z ich możliwie dokładną typizacją i opisem;

 Określenie relacji zachodzących pomiędzy określonymi typami metod zapobiegania przestępstwom dokonywany przez klientów instytucji finansowych a stopniem nasilenia przestępczości, wraz z możliwie dokładną skalą prawdopodobieństwa i wytłumaczeniem zachodzących procesów;

 Wskazanie rodzajów metod zapobiegania przestępstwom dokonywany przez klientów instytucji finansowych, które niwelują występowanie sytuacji, w których dochodzi do przestępstw w obszarze rynku finansowego, zarówno w polskim jak i zagranicznym porządku prawnym (możliwie dokładna analiza w ramach metody komparatystycznej);

 Zaproponowanie nowych metod zapobiegania przestępstwom dokonywany przez klientów instytucji finansowych, które w wyższym stopniu niwelują albo zupełnie uniemożliwiają występowanie zjawisk przestępnych.

Spodziewanym produktem prac Zespołu Implementacyjnego są rekomendacje o  charakterze postulatów de lege ferenda dla polskiego ustawodawcy. W związku z powyższym, prace Zespołu Implementacyjnego są nakierunkowane na wypracowanie jasnych, klarownych i bezwarunkowych rekomendacji dla polskiego ustawodawcy w celu wprowadzenia zmian w systemie normatywnym odpowiadających głównym założeniom Projektu. Planowana jest również publikacja wieloautorskiej monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (80 punktów – na podstawie aktualnego wykazu wydawnictw punktowanych zawartego w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe). Opracowanie będzie dotyczyć analizy powiązań pomiędzy prawem, gospodarką i technologią w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości na rynku finansowym.

Dodatkowo, w ramach realizacji Projektu powstała monografia naukowa Report on selected solutions of law, business and technologies preventing crimes” wydana przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Opracowanie zostało przygotowane w międzynarodowej kooperacji z udziałem ekspertów m.in. ze Stanford Research Institute oraz IESE Busieness School. Raport przedstawia wybrane zagadnienia w kontekście problematyki dotyczącej zapobiegania przyczynom przestępczości na przykładzie czterech obszarów:  finansowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz zarządzania ludźmi w organizacjach. Szczególny nacisk został położony na identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz metod implementacji międzynarodowych praktyk w celu zapobiegania przyczynom przestępczości.

Monografia naukowa pt. „Rynek finansowy. Zapobieganie przyczynom przestępczości” – nowa publikacja Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Monografia naukowa pt.: „Rynek finansowy. Zapobieganie przyczynom przestępczości” stanowi efekt prac analitycznych podejmowanych przez Zespół Implementacyjny w ramach Projektu: Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w obszarze rynku finansowego. Opracowanie dotyczy istotnych oraz aktualnych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przestępczości finansowej oraz metodami zapobiegania jej przyczynom. Sektor finansowy stanowi jeden z najważniejszych filarów polskiej gospodarki, który wpływa na prawidłowe oraz bezpieczne funkcjonowanie państwa. Z tego powodu przedmiotowa problematyka zasługuję na szczególną uwagę praktyki, teorii oraz legislatury. Efektywne eliminowanie przestępczości na rynku finansowym wymaga sformułowania konkretnych metod zwalczania tego rodzaju aktywności, a w szczególności wskazania odpowiednich działań zapobiegawczych. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania stanowią istotne głosy w dyskusji na temat przemian, jakim ulegać powinno polskie prawo karne gospodarcze oraz na jakie zagadnienia powinni zwrócić uwagę prawodawcy w aspekcie zwiększania bezpieczeństwa sektora finansowego.

 

Seria monografii naukowych „Zapobieganie przyczynom przestępczości” – nowe publikacje Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się seria monografii naukowych dotyczących zapobiegania przyczynom przestępczości w modułach:

 

  • Assessing Foundations;
  • Improving Performance;
  • Transforming People and Organizations;
  • Heading Into the Future.

 

W  serii stworzonej w ramach projektu „Prawo, gospodarka, technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” znalazły się następujące pozycje:

 

  • Monografia naukowa pt. „Identyfikacja przyczyn przestępczość w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie” (Warszawa 2020);
  • Monografia naukowa pt. „Metody zapobiegania przestępczości” (Warszawa 2020);
  • Monografia naukowa pt. „Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach” (Warszawa 2020);
  • Monografia naukowa pt. „Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne” (Warszawa 2020).

 

Monografia naukowa pt. „Identyfikacja przyczyn przestępczość w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie” skupia się wokół pierwszego modułu Assessing Foundations, który polegał na zidentyfikowaniu problemu przestępczości w Polsce i na świecie w świetle wybranych sektorów polskiej gospodarki.

 

Monografia naukowa pt. „Metody zapobiegania przestępczości” odnosi się do drugiego modułu Improving Performance, który został skoncentrowany na rozwiązaniach zidentyfikowanych problemów w module Assessing Foundations w świetle wybranych sektorów polskiej gospodarki.

 

Monografia naukowa pt. „Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach” dotyczy trzeciego modułu Transforming People and Organizations, który dokonywał naukowej oceny metod zapobiegania przestępczości w module „Improving Performance” i odpowiadał na pytanie, jak rozwiązania te mogą zmieniać funkcjonowanie organizacji oraz ludzkie zachowania.

 

Monografia naukowa pt. „Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne” odnosiła się do czwartego, ostatniego modułu: Heading into the Future, który dokonywał podejścia analitycznego dotyczącego przyszłości i przyszłych zmian, w szczególności na podstawie wcześniejszych modułów: Assessing Foundations, Improving Performance, Transforming People and Organizations.

 

Książki przedstawiają wyjątkową wartość naukową, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, w związku z czym można polecić je szerokiemu gronu odbiorców.

Projekt

Prawo, gospodarka i technologia

na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości


qq online qq online qq online qq online