Atlas przestępczości w Polsce 3

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wstęp (Andrzej Siemaszko) 7

 

Część I. Polska 9

Rozdział I. Przestępstwa stwierdzone 11

Rozdział II. Podejrzani 45

Rozdział III. Skazania i orzeczone kary 69

Rozdział IV. Uwięzieni 139

Rozdział V. Ewidencja spraw. Kadry i budżet wymiaru sprawiedliwości 161

 

Część II. Polska na tle wybranych krajów 183

Rozdział VI. Międzynarodowe badania ofiar przestępstw 185

Rozdział VII. Międzynarodowe statystyki przestępczości 221

 

Podsumowanie. Przestępczość i polityka karna na przełomie wieków: synteza głównych tendencji (Andrzej Siemaszko) 255

 

Indeks analizowanych kategorii 265