Geografia występku i strachu – Polskie badanie przestępczości 2007

 

 

SPIS TREŚCI

Nota metodologiczna (Andrzej Siemaszko) 7

Przestępczość (Andrzej Siemaszko) 17

Ogólne współczynniki wiktymizacji 19

Rozbój 19

Pobicie 20

Włamanie 20

Kradzież samochodu 21

Kradzież z samochodu 22

Inna kradzież 22

Tabele, wykresy, mapy 25

Zgłaszanie przestępstw (Andrzej Siemaszko) 33

Pobicie 34

Kradzież z samochodu 35

Włamanie 35

Rozbój 36

Inna kradzież 37

Kradzież samochodu 37

Wykresy, mapy 40

Powody niezgtaszania przestępstw (Marek Marczewski) 47

Tabele, wykresy 52

Powody niezadowolenia ofiar z przyjęcia zgłoszenia przestępstwa (Marek Marczewski) 53

Wykresy, mapy 58

Przestępczość w miastach wojewódzkich (Beata Gruszczyńska) 61

Współczynniki wiktymizacji 61

Zgłaszanie przestępstw 64

Powody niezgtaszania przestępstw 65

Zadowolenie i powody niezadowolenia ofiar ze zgłoszenia przestępstwa 65

Tabele, wykresy 68

Przestępczość w świetle danych policyjnych i wiktymizacyjnych (Beata Gruszczyńska) 77

Założenia analizy 79

Przestępstwa ogółem 81

Pobicie 81

Rozbój 82

Włamanie 83

Kradzież 84

Kradzież samochodu 85

Kradzież z samochodu 86

Tabele, wykresy 89

Praca Policji (Andrzej Siemaszko) 101

Skuteczność Policji w walce z przestępczością 101

Ocena pracy Policji w okolicy miejsca zamieszkania 103

Widywanie patroli policyjnych 104

Wykresy, mapy 106

Lęk przed przestępczością (Andrzej Siemaszko) 109

Poczucie zagrożenia po zmroku 110

Unikanie ulic, miejsc lub ludzi z obawy o bezpieczeństwo 111

Prawdopodobieństwo włamania 112

Problemy w miejscu zamieszkania 113

Wykresy, mapy 121

Podsumowanie (Andrzej Siemaszko) 135


qq online qq online qq online qq online