Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary

 

 

 

SPIS TREŚCI

Dobrochna Wójcik: Wprowadzenie 7

Wolfgang Rau: Prace Rady Europy w dziedzinie mediacji między ofiarą a sprawcą przestępstwa 10

Martin Wright: Geneza i rozwój sprawiedliwości naprawczej 14

Bernd-Dieter Meier: Sprawiedliwość naprawcza – zarys koncepcji 39

Christa Pelikan: Mediacja między ofiarą a sprawcą przestępstwa w Austrii (podstawy prawne i praktyka) 55

Ivo Aertsen: Mediacja między ofiarą a sprawcą w Belgii: ramy prawne i praktyka 66

Martin Wright: Mediacja między ofiarą a sprawcą w Wielkiej Brytanii: podstawy prawne i praktyka 83

Janina Waluk: Kto i dlaczego wprowadza w Polsce mediację? 106

Beata Czarnecka-Dzialuk: Eksperymentalny program mediacji między nieletnim sprawcą przestępstwa a pokrzywdzonym. Podstawowe założenia i pierwsze doświadczenia 121

Dobrochna Wójcik: Koncepcja badań ewaluacyjnych eksperymentalnego programu mediacji między nieletnim sprawcą przestępstwa a osobą pokrzywdzoną 129

Martin Wright: Kluczowe zagadnienia w zakresie mediacji między ofiarą a sprawcą przestępstwa 139

Dobrochna Wójcik: Problematyka dyskusji 148


qq online qq online qq online qq online