Poręczenie. Analiza instytucji i perspektywa kodyfikacyjna

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów IX

 

Literatura XI

 

Rozdział I. Uwagi wprowadzające 1

 

Rozdział II. Przegląd obowiązującej regulacji 5

 

Rozdział III. Propozycja przepisów 173

 

Indeks rzeczowy 179


qq online qq online qq online qq online