Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze. Tom I – Prawo Rodzinne

 

 

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa – Marek Safjan 9

 

I. KONWENCJE Europejska Konwencja o Przysposobieniu Dzieci  15 

Komentarz  26

Elżbieta Holewińska-Łapińska: Europejska Konwencja o Przysposobieniu Dzied a stan prawny obowiązujący w Polsce  39

Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Dziecka Pozamałżeńskiego 65

Komentarz 70

Wanda Stojanowska: Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Dziecka Pozamałżeńskiego a stan prawny obowiązujący w Polsce 78

Europejska Konwencja o Uznawaniu i Wykonywaniu Orzeczeń dotyczących Pieczy nad Dzieckiem oraz o Przywracaniu Pieczy nad Dzieckiem 103

Komentarz 118

Kazimierz Piasecki: Europejska Konwencja o Uznawaniu i Wy­konywaniu Orzeczeń dotyczących Pieczy nad Dzieckiem oraz o Przywracaniu Pieczy nad Dzieckiem a stan prawny obowiązujący w Polsce 137

 

 

II. REZOLUCJE I REKOMENDACJE Rezolucja Nr (77)33 w sprawie umieszczania dzieci poza rodziną 161 Marek Safian: Rezolucja Nr (77)33 w sprawie umieszczania dzieci poza rodziną a stan prawny obowiązujący w Polsce 169 Rekomendacja Nr R(87)6 w sprawie rodzin zastępczych  180

Komentarz  183

Marek Safian: Rekomendacja Nr R(87)6 w sprawie rodzin zastępczych a stan prawny obowiązujący w Polsce 191

Rekomendacja Nr R(84)4 w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej 201

Komentarz 205

Wanda Stojanowska: Rekomendacja Nr R(84)4 w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej a stan prawny obowiązujący w Polsce 217

Rekomendacja Nr R(91)9 w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących rodziny 234

Komentarz 237

Elżbieta Holewińska-Łapińska: Rekomendacja Nr R(91)9 w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących rodzin a stan prawny obowiązujący w Polsce 247 

Rekomendacja Nr R(82)2 w sprawie wypłacania przez państwo zaliczek na poczet świadczeń alimentacyjnych należnych dzieciom 264

Rezolucja Nr 2 w sprawie nadrzędności interesu dziecka w dziedzinie prawa prywatnego 267

Rekomendacja Nr 1121 (1990) Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie praw dziecka 269

Rezolucja Nr 78(37) w sprawie równouprawnienia małżonków w prawie cywilnym 272

Komentarz 277

Krzysztof Pietrzykowski: Rezolucja Nr (78)37 w sprawie równouprawnienia małżonków w prawie cywilnym a stan prawny obowiązujący w Polsce 287

Rekomendacja Nr R(81)15 w sprawie praw małżonków do zajmowania mieszkania rodzinnego oraz korzystania z przedmiotów gospodarstwa domowego 295

Komentarz 299

Krzysztof Pietrzykowski: Rekomendacja Nr R(81)15 w sprawie praw małżonków do zajmowania mieszkania rodzinnego oraz korzystania z przedmiotów gospodarstwa domowego a stan prawny obowiązujący w Polsce 310

Rekomendacja Nr R(88)3 w sprawie ważności umów zawiera­nych między osobami żyjącymi w związku pozamałżeńskim oraz rozrządzeń testamentowych tych osób 317

Komentarz 318

Elżbieta Skowrońska: Rekomendacja Nr R(88)3 w sprawie ważności umów zawieranych między osobami żyjącymi w związku pozamałżeńskim oraz rozrządzeń testamentowych tych osób a stan prawny obowiązujący w Polsce 321

Rekomendacja Nr R(89)l w sprawie świadczeń porozwodowych 326 Komentarz  329

Irena Kleniewska: Rekomendacja Nr R(89)l w sprawie świadczeń porozwodowych a stan prawny obowiązujący w Polsce 336 

Contents 344 

Table des matieres 346


qq online qq online qq online qq online