Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze. Tom II – Prawo Cywilne

 

 

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa — Marek Safian 9 

 

Konwencja (Nr 41) o odpowiedzialności hotelarzy za rzeczy wniesione przez gości hotelowych 12 

Mirosław Nesterowicz: Konwencja (Nr 41) o odpowiedzialności hotelarzy za rzeczy wniesione przez gości hotelowych a stan prawny obowiązujący w Polsce 19

Europejska konwencja (Nr 79) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne 26

Adam Brzozowski: Europejska konwencja (Nr 79) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne a stan prawny obowiązujący w Polsce 37

Europejska konwencja (Nr 29) o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych 46

Adam Brzozowski: Europejska konwencja (Nr 29) o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych a prawo polskie 59

Europejska konwencja (Nr 91) o odpowiedzialności za szkody na osobie lub śmierć wyrządzone przez produkt 66
Komentarz 75

Jacek Krauss: Europejska konwencja (Nr 91) o odpowiedzialności za szkody na osobie lub śmierć wyrządzone przez produkt a regulacje prawa polskiego 98

 

 

Konwencja (Nr 150) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działalnością niebezpieczną dla środowiska 113

Wojciech J Katner: Konwencja (Nr 150) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działalnością niebezpieczną dla środowiska a prawo polskie 142

Konwencja (Nr 77) o wprowadzeniu systemu rejestracji testamentów 177

Komentarz 183

Elżbieta Skowrońska: Konwencja (Nr 77) o wprowadzeniu systemu rejestracji testamentów a stan prawny obowiązujący w Polsce 193 

Rezolucja Nr (76)47 w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli 202

Rekomendacja Nr R(81)2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie 206

Komentarz 210

 

 

Czesława Żuławska: Rezolucja Nr (76)47 w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach sprzedaży; towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli oraz Rekomendacja Nr R (81) 2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie a prawo polskie 223

Rezolucja Nr (78)3 w sprawie kar umownych (klauzul karnych) w prawie cywilnym 236

Komentarz 239

Małgorzata Modrzejewska: Rezolucja Nr (78)3 w sprawie kar umownych (klauzul karnych) w prawie cywilnym na tle unormowania polskiego kodeksu cywilnego: 249

Rekomendacja Nr R(84)15 w sprawie odpowiedzialności władzy publicznej 262

Komentarz 267

Marek Safian: Rekomendacja Nr (84)15 w sprawie odpowiedzialności władzy publicznej a stan prawny obowiązujący w Polsce 281


qq online qq online qq online qq online