Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze. Tom V – Prawo gospodarcze.

 

 

 

SPIS TREŚCI

Marek Safian: Przedmowa 7

 

Konwencja nr 72 o blokadzie papierów wartościowych na okaziciela w ob­rocie międzynarodowym  11
Raport wyjaśniający do Konwencji nr 72 24
Tadeusz Komosa: Uwagi do Konwencji nr 72  48 
Konwencja nr 130 o transakcjach opartych na poufnych informacjach 63 
Raport wyjaśniający do Konwencji nr 130 72
Zbigniew Mrowiec: Uwagi do Konwencji nr 130 83
Europejska Konwencja nr 60 o zobowiązaniach w walucie obcej 92

 

Raport wyjaśniający do Europejskiej Konwencji nr 60 97
Jacek Sadomski: Uwagi do Europejskiej Konwencji nr 60 105
Europejska Konwencja nr 75 dotycząca miejsca realizacji zobowiązań pieniężnych116
Raport wyjaśniający do Europejskiej Konwencji nr 75 120
Jacek Sadomski: Uwagi do Europejskiej Konwencji nr 75 133
Europejska Konwencja nr 57 o zakładaniu spółek 140
Cezary Wiśniewski: Uwagi do Europejskiej Konwencji nr 57 150
Europejska Konwencja nr 56 zawierająca jednolitą ustawę o arbitrażu 158
Raport wyjaśniający do Konwencji nr 56 173
Kazimierz Piasecki: Uwagi do Europejskiej Konwencji nr 56 200

 

Porozumienie w sprawie stosowania Europejskiej Konwencji o między­narodowym arbitrażu handlowym (nr 42) 219
Andrzej Ryng: Uwagi do Porozumienia w sprawie stosowania Europej­skiej Konwencji nr 42 222
Europejska Konwencja nr 136 o niektórych międzynarodowych aspek­tach upadłości226
Raport wyjaśniający do Europejskiej Konwencji nr 136 243
Kazimierz Piasecki: Uwagi do Europejskiej Konwencji nr 136 273
Rekomendacja nr R/93/7 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich dotycząca prywatyzacji przedsiębiorstw i działalności publicz­nej (przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy 18 października 1993 r na 500 posiedzeniu Delegatów Ministrów) 289
Małgorzata Modrzejewska: Uwagi do Rekomendacji nr R/93/7 301


qq online qq online qq online qq online