Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów 15

 

Wstęp 19

 

Rozdział I. Komornik – urzędnik czy przedsiębiorca 21

Rozdział II. Skuteczność egzekucji sądowej 125

Rozdział III. Koszty egzekucji 248

Rozdział IV. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym 344

Rozdział V. Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za niezgodne z prawem działania i zaniechania komorników sądowych 413

Rozdział VI. Wnioski i postulaty de lege ferenda 466

 

ISBN 978-83-907141-3-4


qq online qq online qq online qq online