Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Treść prawa do odpowiedzialności rodzicielskiej w porządkach prawnych Europy Środkowo-Wschodniej”

2022-06-01

2 czerwca 2022 r. w Instytucie Sprawiedliwości w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Treść prawa do odpowiedzialności rodzicielskiej w porządkach prawnych Europy Środkowo-Wschodniej”. Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach Central European Professors’ Network, koordynowanego przez University of Miskolc – Central European Academy, zaś gospodarzem konferencji będzie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

 

W europejskiej kulturze prawnej (ukształtowanej w oparciu o filozofię grecką, religię judeochrześcijańską i prawo rzymskie) pojęcia rodziny, rodzicielstwa, macierzyństwa i ojcostwa należą do fundamentalnych wartości, które zostały zakwestionowane w ostatnich kilkudziesięciu latach. W związku z tym, istnieje potrzeba naukowej refleksji nad jednym z kluczowych aspektów w tej dziedzinie, jakim jest odpowiedzialność rodzicielska, w systemach prawnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w oparciu o podobną aksjologię konstytucyjną. Podczas konferencji przedstawione zostaną wybrane problemy, takie jak m.in.: pojęcie władzy i odpowiedzialności rodzicielskiej, aksjologia konstytucyjna w zakresie władzy rodzicielskiej oraz ochrona władzy rodzicielskiej w systemie źródeł prawa.

 

Referaty wygłoszą prof. Aleksandra Korać Graovac (University of Zagrab),
prof. Zdeňka Králíčková (University of Brno), prof. Tímea Heinerné Barzó (University of Miskolc), prof. Suzana Kraljić (University of Maribor), prof. Lilla Garayová (Pan-European University, Bratislava), prof. Gordana Kovaček Stanić (University of Novi Sad), prof. Marek Andrzejewski, Polska Akademia Nauk, prof. Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski) oraz dr Michał Poniatowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

 

Referat inauguracyjny wygłosi prof. Aleksander Stępkowski (Uniwersytet Warszawskie, sędzia Sądu Najwyższego).

 

AGENDA

 

BOOKLET

qq online qq online qq online qq online