2020-03-09

Panu Doktorowi Witoldowi Borysiakowi

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Ojca

składają

Dyrekcja i Pracownicy

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

qq online qq online qq online qq online