Adopcje zagraniczne w polskim prawie

2023-02-06

Regulacje prawne dotyczące procedur adopcji zagranicznych oraz praktyka w świetle badań akt sądowych – to temat polsko-szwedzkiego seminarium naukowego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

 

1 lutego 2023 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się polsko – szwedzkie seminarium, którego przedmiotem były uregulowania prawne oraz praktyka adopcji zagranicznych dotyczących obywateli polskich do Szwecji. Delegacji szwedzkiej przewodniczyła Profesor Anna Singer, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Uppsala, przewodnicząca rządowej komisji powołanej do zbadania problematyki adopcji zagranicznych. Po stronie szwedzkiej w seminarium udział wzięli również członkowie Komisji: Tina Nilsson, Pernilla Krusberg oraz Anders Tordai. Stronę polską reprezentowali pracownicy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości: prof. Marcin Wielec, Dyrektor IWS, prof. Paweł Sobczyk, Zastępca Dyrektora IWS, pracownicy Sekcji Prawa Rodzinnego IWS: prof. Elżbieta Holewińska-Łapińska, dr Maciej Domański, dr Jeży Słyk, prof. Piotr Mostowik, Kierownik Sekcji Praw Podstawowych IWS oraz dr Bartłomiej Oręziak Koordynator Centrum Analiz Strategicznych IWS.

 

Ponadto w seminarium wzięli udział: prof. Piotr Fiedorczyk z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i dr hab. Bogusław Lackoroński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W toku seminarium prof. Elżbieta Holewińska-Łapińska przedstawiła polskie regulacje dotyczące procedur adopcji zagranicznych jak również praktykę w tym zakresie w świetle badań aktowych przeprowadzonych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

 

 

qq online qq online qq online qq online