Akademia Komunikacji Społecznej była odpowiedzią na dostrzegalny w przestrzeni publicznej kryzys komunikacyjny na linii instytucje (w szczególności instytucje wymiaru sprawiedliwości) – obywatele. Celem projektu było podniesienie kompetencji jego uczestników, którzy dzięki zdobytej wiedzy mogli aktywnie włączyć się w proces komunikowania zmian prawnych, społecznych i ekonomicznych. Szczególnym obszarem, wokół którego koncentrowały się zajęcia prowadzone na Akademii, był obszar dotyczący komunikowania w zakresie stanowienia prawa (aktywności legislacyjnej) oraz stosowania prawa (aktywności jurydycznej). Program zajęć w ramach Akademii ukierunkowany był na rozwój kompetencji uczestników w obszarze szeroko pojętej komunikacji społecznej. Ich nabycie miało umożliwić absolwentom projektu, przekazywanie społeczeństwu istotnych - z punktu widzenia instytucji państwa - informacji w sposób zrozumiały i profesjonalny. Projekt adresowany był przede wszystkim do studentów kierunków społecznych i humanistycznych, dziennikarzy, specjalistów od public relations i komunikacji wizerunkowej, liderów społeczności, studentów angażujących się w życie uczelni czy lokalnych wspólnot. 

Absolwenci czterech edycji realizowanych w latach 2021 - 2023 zdobyli podstawowe kompetencje analityczne oraz udoskonalili swój warsztat w zakresie redagowania tekstów, konstruowania wypowiedzi oraz zasad skutecznego przetwarzania i przekazywania treści w wirtualnej rzeczywistości. Umiejętności zdobyte na Akademii dały im niezbędne narzędzia do pracy w mediach, działach prasowych instytucji oraz komórkach zajmujących się promocją i komunikacją z interesariuszami. Podniesienie kompetencji absolwentów programu, miało być nie tylko wzmocnieniem ich pozycji w przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy, ale miało również zapewnić podmiotom przekazującym doniosłe dla społeczeństwa informacje (szczególnie z obszaru administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości) dostępność młodych specjalistów, zdolnych do profesjonalnego komunikowania treści. Weekendowe zjazdy w ramach wszystkich edycji Akademii odbywały się w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie w trakcie wykładów i angażujących warsztatów, odbywały się zajęcia ze specjalistami z zakresu komunikacji: dziennikarzami, nauczycielami akademickimi, rzecznikami prasowymi, urzędnikami państwowymi czy osobistościami telewizyjnymi.

Ponadto, w trzech edycjach programu realizowanych w latach 2022 – 2023, każdy z uczestników został objęty indywidualnym programem tutoringowym, w czasie którego pod okiem wybranego przez siebie tutora, redagował pracę końcową na wybrany przez siebie temat. Na koniec projektu, każdy z uczestników zaprezentował przygotowany materiał. Publiczna prezentacja pracy, odbywała się pod okiem specjalisty od wystąpień publicznych i stanowiła jednocześnie warsztat, mający na celu doskonalenie tej umiejętności.

Udział w programie był w pełni nieodpłatny. We wszystkich czterech edycjach realizowanych w latach 2021 – 2023 w projekcie wzięło udział łącznie 74 studentów, doktorantów oraz absolwentów studiów wyższych z całej Polski.

qq online qq online qq online qq online