if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.2.7"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ignore_server_config":true,"ui_atversion":300}; } if (window.addthis_layers === undefined) { window.addthis_layers = {}; } if (window.addthis_layers_tools === undefined) { window.addthis_layers_tools = [{"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}]; } else { window.addthis_layers_tools.push({"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}); } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.2.7","plugin_mode":"WordPress","anonymous_profile_id":"wp-58227ccdd78cae79b344b681bc095170","page_info":{"template":"posts","post_type":""},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }());

Aktualne Problemy Nauki o Przestępstwie w Prawie Karnym Polski i Ukrainy

2013-05-20

W dniach 20-21 maja 2013 r. odbyła się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona tematyce Aktualnych Problemów Nauki o Przestępstwie w Prawie Karnym Polski i Ukrainy. Organizatorami byli Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości RP. Patronat medialny przypadł wydawnictwu Wolters Kluwer Polska.

 

W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele nauki prawa karnego Polski i Ukrainy afiliowani przy kilkunastu ośrodkach naukowych. Stronę polską reprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uczelni Łazarskiego oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Z kolei ze strony ukraińskiej przybyli przedstawiciele Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, Akademii Prawniczej Ukrainy im. Jarosława Mudrogo w Charkowie, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki oraz Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilii Miecznikowa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele Sądu Najwyższego RP oraz Sądu Konstytucyjnego Ukrainy.

 

W trakcie dwóch dni obrad wygłoszono dwanaście referatów poświęconych węzłowym problemom nauki o przestępstwie w polskiej i ukraińskiej nauce prawa karnego. Zgodnie z założonym programem punktem wyjścia dla komparatystycznych analiz i dalszej dyskusji stały się definicja przestępstwa i jego podziały, instytucje zbiegu przestępstw i zbiegu przepisów, formy stadialne i zjawiskowe popełnienia czynu zabronionego, a także instytucja obrony koniecznej. W wyznaczonym w ten sposób zakresie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z odmiennościami prawno-karnych regulacji obowiązujących w obu krajach, ich obudową teoretyczno-prawną i stanem prac badawczych. Stało się to inspiracją do ożywionej, momentami gorącej dyskusji.

 

Termin: 2013-05-20

Miejsce: Kazimierz Dolny