Aktualne Problemy Nauki o Przestępstwie w Prawie Karnym Polski i Ukrainy

2013-05-20

W dniach 20-21 maja 2013 r. odbyła się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona tematyce Aktualnych Problemów Nauki o Przestępstwie w Prawie Karnym Polski i Ukrainy. Organizatorami byli Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości RP. Patronat medialny przypadł wydawnictwu Wolters Kluwer Polska.

 

W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele nauki prawa karnego Polski i Ukrainy afiliowani przy kilkunastu ośrodkach naukowych. Stronę polską reprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uczelni Łazarskiego oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Z kolei ze strony ukraińskiej przybyli przedstawiciele Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, Akademii Prawniczej Ukrainy im. Jarosława Mudrogo w Charkowie, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki oraz Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilii Miecznikowa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele Sądu Najwyższego RP oraz Sądu Konstytucyjnego Ukrainy.

 

W trakcie dwóch dni obrad wygłoszono dwanaście referatów poświęconych węzłowym problemom nauki o przestępstwie w polskiej i ukraińskiej nauce prawa karnego. Zgodnie z założonym programem punktem wyjścia dla komparatystycznych analiz i dalszej dyskusji stały się definicja przestępstwa i jego podziały, instytucje zbiegu przestępstw i zbiegu przepisów, formy stadialne i zjawiskowe popełnienia czynu zabronionego, a także instytucja obrony koniecznej. W wyznaczonym w ten sposób zakresie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z odmiennościami prawno-karnych regulacji obowiązujących w obu krajach, ich obudową teoretyczno-prawną i stanem prac badawczych. Stało się to inspiracją do ożywionej, momentami gorącej dyskusji.

 

Termin: 2013-05-20

Miejsce: Kazimierz Dolny

 

qq online qq online qq online qq online