Komisja podjęła uchwałę o wyborze Pana dra hab. Piotra Mostowika, Pani dr Jolanty Bucińskiej oraz Pana dra Roberta Andrzejczuka w celu zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Sekcji Praw Podstawowych IWS.

qq online qq online qq online qq online