Komisja konkursowa podjęła uchwałę o wyborze Pana dr Marcina Wielca w celu zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Sekcji Prawa i Procesu Karnego IWS.

qq online qq online qq online qq online