Komisja podjęła uchwałę o wyborze Pana dr. Andrzeja Pogłódka w celu zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Sekcji Praw Podstawowych IWS.

qq online qq online qq online qq online