Komisja podjęła uchwałę o wyborze Pani dr Agnieszki Kawałko oraz Pana dr. Jędrzeja Kondka, w celu zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego IWS.

qq online qq online qq online qq online