Central European Journal of Comparative Law – 20 punktów !

2022-01-17

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  treścią Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo naukowe Central European Journal of Comparative Law uzyskało 20 punktów!

 

Czasopismo to prowadzone jest przez Ferenc Mádl Institute of Comparative Law w Budapeszcie. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie współpracuje z Instytutem Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie na mocy porozumienia z dnia 20 lipca 2020 roku.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z czasopismem.

 

Link do czasopisma: https://ojs3.mtak.hu/index.php/cejcl/index

qq online qq online qq online qq online