Davor Derenčinović wybrany na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

2021-07-12

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) wybrało Davora Derenčinovicia członka grupy roboczej ds. wpływu platform cyfrowych i mediów społecznościowych na wolność słowa i pluralizm Sieci Profesorskiej Europy Środkowej koordynowanej przez Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla – na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Członkami tej grupy są także pracownicy naukowi Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Davor Derenčinović  jest także kierownikiem Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie w Zagrzebiu.

 

Profesor Derenčinović, który uzyskał bezwzględną większość oddanych głosów, został wybrany na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na dziewięcioletnią kadencję, która rozpocznie się w dniu 2 stycznia 2022 r.

 

Sędziowie są wybierani przez PACE z listy trzech kandydatów nominowanych przez każde państwo, które ratyfikowało Europejską Konwencję Praw Człowieka.

 

Składamy serdeczne gratulacje z okazji wyboru.

 

qq online qq online qq online qq online