Debata oksfordzka 2022 pt. “Prawo do prywatności”

2022-05-27

20 maja 2022 roku w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz poprzez transmisję za pośrednictwem ZOOM odbyła się Debata Oksfordzka zatytułowana „The Oxford Debate 2022 – The Right to Privacy.”

Debata oksfordzka pt. „Prawo do prywatności” organizowana była w ramach Central European Professors’ Network 2022 (Środkowoeuropejskiej Sieci Profesorskiej) koordynowanej przez Uniwersytet w Miszkolcu – Akademię Środkowoeuropejską.

 

Głównym celem wydarzenia było zwrócenie uwagi obywateli europejskich na ważne i istotne tematy związane z przyszłością Europy, a w szczególności Europy Środkowej. Kwestia prawa do prywatności i jego możliwych wad z prawnego punktu widzenia jest kluczowa dla Europy w XXI wieku. Głównym celem konferencji było zatem umożliwienie młodym naukowcom zaprezentowania różnych wizji na temat:

 

1. źródeł prawa do prywatności i ich znaczenia w krajowym porządku prawnym;

 

2. oceny skuteczności środków ochrony prawnej prawa do prywatności w krajowym porządku prawnym.

 

W wydarzeniu wzięli udział eksperci z dwóch zespołów – z Polski oraz krajów Europy Środkowej (m.in. Węgier, Serbii, Słowenii).

 

Wydarzenie adresowane było nie tylko do praktyków i pracowników naukowych, doktorantów, ale także dla wszystkich zainteresowanych debatą oksfordzką.

 

qq online qq online qq online qq online