Doroczna konferencja Europy Środkowej

2023-09-26

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej „II. Annual Scientific Conference of the Central European Academy” na Węgrzech. Celem dorocznej konferencji jest zapewnienie platformy współpracy dla wybitnych młodych naukowców z regionu Europy Środkowej.

 

W trakcie II Dorocznej Konferencji Naukowej Akademii Środkowoeuropejskiej z inicjatywy IWS zorganizowano panel poświęcony wyzwaniom polskiej jurysprudencji. Przedstawiciele Instytutu wzięli udział także w panelach eksperckich wspólnie z przedstawicielami m.in. Czech, Słowacji. Rumunii, Serbii, Węgier, Albanii oraz Chorwacji.  – Nasza konferencja to ponad 12 godzin wykładów, to ponad 30 paneli poświęconych różnym kwestiom, zaczynając od prawa cywilnego, administracyjnego, rodzinnego, prawa pracy, prawa karnego, prawa Unii Europejskiej, aż po prawo nowych technologii, prezentowanych przez kilkudziesięciu naukowców z różnych państw – mówił w trakcie otwarcia konferencji dyrektor IWS prof. Marcin Wielec.

 

Wskazał on, że współpraca międzynarodowa jest tu głównym celem, aby można było konkurować wiedzą i pomysłami z cennymi ośrodkami naukowymi z innych państw, zwłaszcza z Europy Zachodniej. – Istotą naszej konferencji jest zachęcenie młodych naukowców do intelektualnego wysiłku, prowadzonego w celu rozwoju naszego regionu. Aby to właśnie młodzi naukowcy tworzyli w swoich pięknych umysłach, nowe idee, nowe koncepcje, nowe myśli, dla dobra nauki, ale przede wszystkim dla dobra swoich państw – podkreślił prof. Wielec.

 

Celem dorocznej konferencji w Budapeszcie jest naukowa współpraca wybitnych młodych badaczy z regionu Europy Środkowej, czyli stworzenie platformy, na której przyszłe pokolenia prawników będą mogły omawiać najbardziej istotne i aktualne problemy prawne z całego regionu. Wymiana pomysłów na temat innowacyjnych i dobrze funkcjonujących rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk przyczynia się do podniesienia poziomu współpracy pomiędzy sąsiadującymi krajami regionu.

 

Konferencja została zorganizowana w dniach 21-22 września 2023 r. w Budapeszcie. Polskę reprezentował prof. Marcin Wielec, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, prof. Paweł Sobczyk, zastępca dyrektora IWS oraz dr Bartłomiej Oręziak, koordynator Centrum Analiz Strategicznych IWS, a także dr hab. Marek Bielecki, dr Zbigniew Więckowski, dr Joanna Klimczak, Joanna Tomczuk, Tomasz Bojanowski, Julia Starybrat oraz Agata Wróbel.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online