Dyrektor IWS ekspertem Rady Europy

2023-06-16

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prof. Marcin Wielec został ekspertem Rady Europy do spraw wspierania przejrzystości orzeczeń sądowych oraz wdrażania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w ramach projektu „Foster Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of the ECHR” (TJENI).

 

W siedzibie Rady Europy zorganizowano okrągły stół na temat publikacji i rozpowszechniania orzecznictwa i materiałów: wspieranie spójności orzecznictwa. Podczas spotkania, które odbyło się  1-2 czerwca w ramach projektu TJENI, Polską delegację reprezentował prof. Marcin Wielec oraz ekspert ds. nowych technologii dr inż. Tomasz Kisielewicz.

 

Dyrektor IWS prof. Marcin Wielec brał udział w panelu dyskusyjnym nt. krajowych baz danych orzecznictwa oraz spójności orzecznictwa. Podczas wystąpienia wskazał również na bogaty dorobek naukowo-badawczy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Po swoim wystąpieniu dyrektor IWS został zakwalifikowany jako ekspert Rady Europy w projekcie „Foster Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of the ECHR”.

 

 

Okrągły stół w Radzie Europy zgromadził różnych uczestników, w tym ekspertów, przedstawicieli rządów oraz  sądownictwa. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i różnych inicjatyw w zakresie tworzenia krajowych i transgranicznych baz orzecznictwa. Na podstawie licznych przykładów z różnych jurysdykcji, środki cyfrowe mogą służyć promowaniu spójności orzecznictwa, a co za tym idzie wzmocnić zaufanie obywateli do sądownictwa i systemu prawnego.

 

Projekt Foster Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of the ECHR” ( TJENI ) jest realizowany przez Radę Europy. Jego celem jest zaproponowanie metodologicznych i technologicznych rozwiązań służących anonimizacji wyroków w celu ich publikacji i kategoryzacji.

 

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest prawem człowieka zapisanym w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zapewnienie internetowego dostępu do orzeczeń zwiększa przejrzystość systemów wymiaru sprawiedliwości i buduje zaufanie społeczne oraz przyczynia się do spójności orzecznictwa. Publikacja orzeczeń sądowych w Internecie wymaga wyważenia różnych interesów (prawa do ochrony danych osobowych i prawa do upubliczniania orzeczeń sądowych w celu zapewnienia przejrzystości wymiaru sprawiedliwości).

qq online qq online qq online qq online