Olimpiada – prawo w wymiarze sprawiedliwości

2023-04-02

Znamy już laureatów finału Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, w której wzięło aż 3,5 tys. uczniów. Organizatorem konkursu jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

 

 

W gali finałowej, która odbyła się 31 marca, wziął udział pomysłodawca olimpiady dr Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiceminister osobiście pogratulował uczestnikom ogromnej wiedzy i chęci współzawodnictwa w konkursie promującym wiedzę prawniczą. Jego zdaniem warte podziwu jest zaangażowanie w działalność naukową młodych już na poziomie  szkoły średniej. – Gratuluję ogromnej wiedzy i uczestnictwa w konkursie promującym edukację prawniczą. Bez wsparcia waszych nauczycieli przygotowanie do olimpiady byłoby znacznie trudniejsze – mówił do uczestników Marcin Romanowski.

 

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży, chcących zgłębiać tajniki wiedzy prawniczej. Do jej III edycji zgłosiło się ponad 3500 uczniów z całej Polski. Uczestnicy finału musieli wykazać się zarówno wiedzą  z zakresu prawa – między innymi prawa cywilnego, prawa karnego czy postępowania administracyjnego, jak i kreatywnością podczas przedstawienia  mów końcowych. Przygotowując się do eliminacji, uczniowie wzorowo opanowali materiał znacznie bardziej zaawansowany, wykraczający poza zagadnienia przewidziane na  lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

 

Uczestnictwo w Olimpiadzie pozwoliło uczniom zdobyć przede wszystkim szeroki zasób wiedzy merytorycznej oraz praktycznej z zakresu prawa, co będzie procentować w przyszłości każdego z nich. Laureaci olimpiady  oprócz atrakcyjnych  nagród przyznane zostały indeksy na kierunek prawo w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

 

Laureaci Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości:

 

I miejsce uzyskał Piotr Wawrzyniak

II miejsce uzyskała Alicja Sierant

III miejsce uzyskał Michał Burduk

 

Dodatkowo komisja przyznała nagrody wyróżnienia Magdalenie Głowni, Karolowi Leśkiewiczowi oraz Piotrowi Werensowi.