Olimpiada – prawo w wymiarze sprawiedliwości

2023-04-02

Znamy już laureatów finału Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, w której wzięło aż 3,5 tys. uczniów. Organizatorem konkursu jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

 

 

W gali finałowej, która odbyła się 31 marca, wziął udział pomysłodawca olimpiady dr Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiceminister osobiście pogratulował uczestnikom ogromnej wiedzy i chęci współzawodnictwa w konkursie promującym wiedzę prawniczą. Jego zdaniem warte podziwu jest zaangażowanie w działalność naukową młodych już na poziomie  szkoły średniej. – Gratuluję ogromnej wiedzy i uczestnictwa w konkursie promującym edukację prawniczą. Bez wsparcia waszych nauczycieli przygotowanie do olimpiady byłoby znacznie trudniejsze – mówił do uczestników Marcin Romanowski.

 

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży, chcących zgłębiać tajniki wiedzy prawniczej. Do jej III edycji zgłosiło się ponad 3500 uczniów z całej Polski. Uczestnicy finału musieli wykazać się zarówno wiedzą  z zakresu prawa – między innymi prawa cywilnego, prawa karnego czy postępowania administracyjnego, jak i kreatywnością podczas przedstawienia  mów końcowych. Przygotowując się do eliminacji, uczniowie wzorowo opanowali materiał znacznie bardziej zaawansowany, wykraczający poza zagadnienia przewidziane na  lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

 

Uczestnictwo w Olimpiadzie pozwoliło uczniom zdobyć przede wszystkim szeroki zasób wiedzy merytorycznej oraz praktycznej z zakresu prawa, co będzie procentować w przyszłości każdego z nich. Laureaci olimpiady  oprócz atrakcyjnych  nagród przyznane zostały indeksy na kierunek prawo w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

 

Laureaci Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości:

 

I miejsce uzyskał Piotr Wawrzyniak

II miejsce uzyskała Alicja Sierant

III miejsce uzyskał Michał Burduk

 

Dodatkowo komisja przyznała nagrody wyróżnienia Magdalenie Głowni, Karolowi Leśkiewiczowi oraz Piotrowi Werensowi.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online