Finał konkursu „153+1”

2021-01-22

Dnia 18 grudnia 2020 roku odbył się w formie zdalnej finał konkursu pt. „153+1”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Konkurs odbył się w ramach projektu „Cyberbezpieczeństwo Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”, który jest współfinansowany ze środków Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Celem konkursu „153+1” było rozwijanie zainteresowania tematyką cyberbezpieczeństwa w atrakcyjny i przystępny sposób. Powstał on z myślą o młodych pasjonatach informatyki, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności w zakresie dotyczącym zapobiegania cyberprzestępczości i lepiej poznać zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem. Ponadto zaistnienie konkursu w dyskursie publicznym miało za cel przyczynić się do nagłośnienia tematyki cyberprzestępczości, co w konsekwencji miało doprowadzić do zwiększenia świadomości w społeczeństwie na temat metod zapobiegania przyczynom cyberprzestępczości. Konkurs stanowił również formę edukacji prawnej uczestników w zakresie dotyczącym nowoczesnych technologii. Poważnym zagrożeniem współczesnych społeczeństw jest brak dostatecznej wiedzy na temat istniejących zagrożeń i metod działania cyberprzestępców oraz sposobów przeciwdziałania cyberprzestępczości. Konkurs składał z dwóch etapów, podczas których uczestnicy zwiększyli swój poziom wiedzy prawnej z dziedziny nowoczesnych technologii, a także mieli szansę na rozwój umiejętności branżowych mierząc się z szeregiem zadań praktycznych z tematyki bezpieczeństwa sieci komputerowych. Wydarzenie odwoływało się do popularnej formuły Capture The Flag.

 

Pierwsze miejsce w konkursie z liczbą 3896 punktów zajęła drużyna „Laura x Dominika”. Drugie miejsce z dorobkiem 3946 punktów osiągnęli reprezentanci „Scr1ptK1tt13s”. Z kolei trzecie miejsce zajęła drużyna „ScriptDogs” z liczbą 3746 punktów.

 

Końcowa klasyfikacja konkursu dostępna jest na stronie wydarzenia pod niniejszym adresem:

 

https://153plus1.eu/#/.

 

qq online qq online qq online qq online