Gala edukacji prawnej dzieci i młodzieży

2023-06-22

Uroczysta gala pod hasłem „Podsumuj edukację – zacznij wakacje!” była zwieńczeniem wielu programów edukacji prawnej, które zostały zorganizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.   

 

 

Edukacja prawna młodego pokolenia odgrywa  kluczową rolę w kształtowaniu postaw całego społeczeństwa. W tym celu Ministerstwo Sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości podejmują wiele inicjatyw. Projekty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedstawiają w przystępny sposób tematykę prawną, rozwijają kreatywność oraz kształtują postawę obywatelską i patriotyczną. – Promowanie edukacji prawnej wśród młodych uważam za jedno z moich najważniejszych zadań. Zarówno jako wiceministra sprawiedliwości, jak i doktora nauk prawnych. Z dumą obserwuję dziś was, ambitnych, młodych ludzi, którzy już teraz mają imponujące osiągnięcia. Mam ogromną nadzieję, że w przyszłości będę miał przyjemność spotkać was jako zawodowych prawników, gdyż wasz potencjał jest naprawdę wielki – mówił w trakcie uroczystości wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

 

Gala z udziałem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych odbyła się 19 czerwca w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Wśród zgromadzonej młodzieży byli laureaci Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, uczestnicy Ligi Sprawiedliwości oraz  konkursu „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”. Współorganizatorami wydarzenia był Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości oraz Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

 

 

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli zawodów prawniczych wystąpił dr Grzegorz Ocieczek, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, obecnie wiceszef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przybliżył on młodym ludziom specyfikę działania śledczych. O realiach i odpowiedzialności pracy sędziego opowiadała sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach, Agnieszka Matysek. Natomiast adwokat Moniki Horny-Cieślak mówiła o ochronie praw dzieci.

 

W trakcie wydarzenia uczniowie wzięli udział w grze śledczej, gdzie mogli zastosować pozyskaną wiedzę w praktyce. Uczestnicy gali mogli wziąć udział w pokazie technik samoobrony, a także prezentacji broni i umundurowania funkcjonariuszy Straży Więziennej. Zainteresowanie wzbudzało także stanowisko Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Eksperci prezentowali stosowany przez siebie sprzęt oraz metody badawcze. Uroczystość zakończyła się wręczeniem nagród dla autorów najlepszych odpowiedzi specjalnego quizu przeprowadzonego za pośrednictwem aplikacji edukacyjnej Kahoot.

qq online qq online qq online qq online